....ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง...

ขั้นตอนการจองกิจกรรม

1.ศึกษารายละเอียดกิจกรรมและบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง และ อัตราค่าบริการ

2.ดูวันว่างจาก ปฏิทินกิจกรรม หรือ โทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ 0-5423-0855

3.กรอกข้อมูลในใบจองกิจกรรม โดยกรอกใน website หรือ download ไปกรอกข้อมูลก็ได้

4.ส่งใบจองกิจกรรมทาง E-mail : lampangsci@hotmail.com , ทางโทรสาร 0-5423-0857 หรือ ทาง ID Line : lpsci
5.ส่งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา/ครู ผู้ควบคุมและชื่อเล่นที่ถูกต้อง อย่างน้อย 10 วัน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทาง E-mail : lampangsci@hotmail.com
เท่านั้นเพื่อใช้ออกวุฒิบัตร

6.ส่งหนังสือราชการพร้อมใบจองกิจกรรมทางไปรษณีย์ถึง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
เลขที่ 193 หมู่ 12 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 หรือ E-mail : lampangsci@hotmail.com

7.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางจะยืนยันการตอบรับทางเว็บไซต์ http://lpsci.nfe.go.th ในปฏิทินกิจกรรม ในวันที่ท่านทำการจอง

 จองกิจกรรม
กรอกข้อมูลการจองกิจกรรม
 

 
 
 
 
 
 
เวลาที่จองเริ่ม
 
วันที่ 20-09-2020
 

ชื่อ/องค์กร วันที่ต้องการจอง สถานะ วันที่ลงบันทึก
28 ก.พ. 63
13.00ถึง14.00
จอง 26-02-2020
4-5 ต.ค. 61
9.00ถึง21.00
จอง 01-06-2018
26 กุมภาพันธ์ 2561
8.00ถึง16.00
รับจอง 02-02-2018
6 มกราคม 2560
13.00ถึง15.30
รับจอง 02-12-2016
5 ตุลาคม 2559
9.00ถึง15.00
รับจอง 21-09-2016
15 ก.ค. 59
9.00ถึง12.00
รับจอง 25-06-2016
11 ก.พ.58
9.00ถึง21.00
รับจอง 06-01-2015
11 ก.พ.58
9.00ถึง21.00
รับจอง 06-01-2015
25 ธ.ค. 2557
8.30ถึง11.30
รับจอง 04-12-2014
-
เลือกรอบฉายถึง11 พฤศจิกายน 2556
รับจอง 18-11-2014
12
รอบที่ 4ถึง12 พฤศจิกายน 2556
รับจอง 11-11-2014
-
รอบที่ 1ถึง13 พฤศจิกายน 2556
รับจอง 06-11-2014
-
รอบที่ 3ถึง13 พฤศจิกายน 2556
รับจอง 04-11-2014
-
รอบที่ 2ถึง10 พฤศจิกายน 2556
รับจอง 04-11-2014
-
รอบที่ 1ถึง10 พฤศจิกายน 2556
รับจอง 04-11-2014
-
รอบที่ 2ถึง11 พฤศจิกายน 2556
รับจอง 04-11-2014
-
รอบที่ 2ถึง10 พฤศจิกายน 2556
รับจอง 04-11-2014
-
รอบที่ 3ถึง10 พฤศจิกายน 2556
รับจอง 04-11-2014
29
รอบที่ 4ถึง12 พฤศจิกายน 2556
รับจอง 03-11-2014
-
รอบที่ 1ถึง11 พฤศจิกายน 2556
รับจอง 03-11-2014
-
รอบที่ 3ถึง11 พฤศจิกายน 2556
รับจอง 03-11-2014
15
รอบที่ 2ถึง13 พฤศจิกายน 2556
รับจอง 01-11-2014
-
รอบที่ 3ถึง14 พฤศจิกายน 2556
รับจอง 31-10-2014
28 พ.ย. 2557
9.00ถึง15.00
รับจอง 31-10-2014
หน้าที่: [1]