academic_06
หลายคนๆเคยชินกับการดื่มเครื่องดื่มเย็นๆหลังจากรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชาเพราะเชื่อกันว่า สามารถขจัดไขมันและแก้เลี่ยนดื่มลงไปแล้วย่อมชุ่มฉ่ำใจแน่นอน แต่คุณเคยคิดบ้างหรือไม่ว่า หลังจากนั้นในท้องของคุณจะเกิดอะไรขึ้น !?

ซี่โครงเนื้อในท้องของคุณ (หรือไก่ทอด หรืออะไรก็ตาม) ล้วนเป็นอาหารที่มันย่อง กระเพาะและลำไส้จะทำการย่อยพวกมันก็ต้องเปลืองแรงหน่อยตอนนี้เทน้ำเย็นๆลงไป อีกถ้วยหนึ่ง...

เคยเห็นน้ำมันหมูในตู้เย็นมั้ย !?คุณจินตนาการว่ากลืนไขมันที่จับตัวเป็นก้อนสีขาวเหล่านั้นลงไปในกระเพาะออกมั้ย !? เมื่อกระเพาะและลำไส้ของคุณ เต็มไปด้วยน้ำมันที่จับตัวเป็นก้อนราวน้ำตาเทียนไข ที่สำคัญก็คือ มันสามารถทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ได้ด้วย !!

ไขมันที่จับตัวเหล่านี้ เมื่อเจอกับกรดในกระเพาะอาหารจะอ่อนตัวกลายเป็นสภาพกึ่งของแข็งและของเหลว ที่เหนียวข้น จากนั้นจะไหลเข้าสู่ลำไส้ก่อนอาหารที่มีสภาพเป็นของแข็งชนิดอื่น ดังนั้นวัตถุที่มีสภาพเป็นน้ำก็ไม่ใช่ไขมันก็ไม่เชิงและเหนียวๆข้นๆนี้ก็จะ ถูกลำไส้ดูดซึมไปเป็นอันดับแรก แต่ว่า ! ลำไส้ไม่อาจดูดซึมกำจัดวัตถุประหลาดนี้ได้ทั้งหมด แล้วต่อม ผนังลำไส้จะเต็มไปด้วยคราบไขมัน เมื่อสะสมไว้นานๆ ก็อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาที่นำมาซึ่งโรคมะเร็งลำไส้ในที่สุด !!