...

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (1-5.pdf)กระถางต้นไม้ประหยัดน้ำ329 Kb
Download this file (1.pdf)เครื่องบำบัดน้ำเสียรักษาสิ่งแวดล้อม874 Kb
Download this file (2.1-5_.pdf)การสำรวจความถนัดในการสอนวิชาสาระความรู้พื้นฐานของครู กศน.นครสวรรค์511 Kb
Download this file (3-3.pdf)เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก819 Kb
Download this file (3. 1- 5.pdf)การยืดระยะเวลาการบานของดอกมะลิ 1036 Kb
Download this file (3.pdf)เครื่องมือดักจับแมลงวันทอง784 Kb
Download this file (5.pdf)เครื่องดักยุงแบบพอเพียง556 Kb
Download this file (a1-5.pdf)การสำรวจภาวะหนี้สิน ครู กศน.232 Kb
Download this file (aa002.pdf)โครงงานการทำโอเอซีสจากขี้เลื่อย889 Kb
Download this file (aa01.pdf)โครงงานกระดาษซับน้ำมันจากใยกล้วย894 Kb
Download this file (aa03.pdf)โครงงานน้ำขมิ้นกำจัดลูกน้ำยุง790 Kb
Download this file (aa04.pdf)โครงงานการศึกษาการดองหน่อไม้ด้วยน้ำเปล่าและน้ำซาวข้าว289 Kb
Download this file (aa05.pdf)โครงงานการศึกษาการติดทนของสีย้อมผ้าผสมยางกล้วยและยางมะละกอ1371 Kb
Download this file (aa06.pdf)โครงงานตากอาหารให้แห้งด้วยแสงอาทิตย์ที่สะท้อนจากกระจก1333 Kb
Download this file (AA1-5.pdf)โครงงานการทดสอบปริมาณแป้งในยาสีฟัน 605 Kb
Download this file (AAA1-5.pdf)โครงงานวัสดุเหลือใช้ดับกลิ่นน้ำเสีย1579 Kb
Download this file (b1-5.pdf)การสำรวจการใช้ภาษาวัยรุ่นในสื่อออนไลน์ 278 Kb
Download this file (bb01.pdf)โครงงานกรงสุนัขลดเสียง192 Kb
Download this file (bb02.pdf)โครงงานการทำตะกร้าจากฟางข้าว1066 Kb
Download this file (bb03.pdf)โครงงานการเปรียบเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ในผลไม้375 Kb
Download this file (bb04.pdf)โครงงานการศึกษาความนิยมในการบริโภคปลาของผู้เข้ารับการ โครงการค่ายการเรียนรู้ฯ762 Kb
Download this file (bb05.pdf)โครงการการขจัดคราบสารไอโอดีนด้วยน้ำมะกรูดและน้ำสบู่641 Kb
Download this file (bb06.pdf)การศึกษาระยะเวลาการดองไข่เค็มด้วยน้ำขิง976 Kb
Download this file (bb07.pdf)โครงงานการทำถ่านอัดแท่งจากผักตบชวา377 Kb
Download this file (bb08.pdf)โครงงานเนื้อเปื่อยนุ่มด้วยเอ็นไซม์ธรรมชาติ332 Kb
Download this file (bb09.pdf)โครงงานผิวชุ่มชื้นด้วยลูกประคบสมุนไพร375 Kb
Download this file (BB1-5.pdf)การศึกษาสาเหตุที่ทำให้คะแนน N ? NET ของ นักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น450 Kb
Download this file (bb10.pdf)โครงงานการดองหน่อไม้375 Kb
Download this file (bb11.pdf)โครงงานสมุนไพรกำจัดศัตรูพืช1100 Kb
Download this file (bb111.pdf)โครงงานสมุนไพรกำจัดศัตรูพืช1100 Kb
Download this file (BBB1-5.pdf)โครงงานสมุนไพรไล่จิ้งจก985 Kb
Download this file (c1-5.pdf)เก้าอี้ขวดน้ำพลาสติก474 Kb
Download this file (CC1-5.pdf)โครงงานแกลบดิบกำจัดหอยเชอรี่ 1117 Kb
Download this file (CCC1.5.pdf)โครงงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้ Face book ของผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมครู กศน.550 Kb
Download this file (d1-5.pdf)กลิ้งล่าขยะ1194 Kb
Download this file (DD1-5.pdf)โครงงานเครื่องแยกไข่ขาว ไข่แดง389 Kb
Download this file (DDD1-5.pdf)โครงงานสำรวจทักษะการอ่าน-ทักษะการเขียนภาษาคำเมืองของบุคลากร กศน.อ.แจ้ห่ม356 Kb
Download this file (e1.-5.pdf)การกำจัดลูกน้ำยุงลายระหว่างลูกปั้นปูนแดงกับทรายอะเบท126 Kb
Download this file (EE1-5.pdf)โครงงานถังรดน้ำต้นไม้แบบสูญญากาศ1509 Kb
Download this file (EEE1-5.pdf)โครงงานอุปกรณ์กะเทาะเมล็ดข้าวโพด1660 Kb
Download this file (f1-5.pdf)การสำรวจผลกระทบการจัดการเรียนการสอนของครู กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ตามนโยบายการจัดกา534 Kb
Download this file (FF1-5.pdf)โครงงานปิ่นโตคัดแยกเหรียญขนาดเหรียญ 10 บาท 5 บาท 1 บาท253 Kb
Download this file (FFF1-5.pdf)โครงงานการกำจัดหญ้าและวัชพืชด้วยเกลือ1265 Kb
Download this file (GG1-5.pdf)โครงงานการศึกษาอาหารเพิ่มน้ำหนักจิ้งหรีด742 Kb
Download this file (GGG1-5.pdf)โครงงานการรักษาความสดของดอกไม้260 Kb
Download this file (h1-5.pdf)กำจัดลูกน้ำยุงด้วยขมิ้น171 Kb
Download this file (HH1-5.pdf)โครงงานสำรวจการใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือ ของครู กศน. 190 Kb
Download this file (HHH1-5.pdf)โครงงานสมุนไพรพื้นบ้านกำจัดแมลงสาบ511 Kb
Download this file (i1-5.pdf)การกำจัดสนิมด้วยน้ำผลไม้รสเปรี้ยว747 Kb
Download this file (III1-5.pdf)โครงงานกระดาษขมิ้นทดสอบสารบอแรกซ์159 Kb
Download this file (j1-5.pdf)ครีมขัดเครื่องเงินจากยาสีฟัน320 Kb
Download this file (JJ1-5.pdf)โครงงานออมสินกระดาษจากแม่พิมพ์ลูกโป่ง 523 Kb
Download this file (JJJ1-5.doc)โครงงานชนิดของน้ำที่มีผลต่อความเปรี้ยวในการดองหน่อไม้7587 Kb
Download this file (k1 -5.pdf)โครงงานจักรยานออกกำลังกายผลิตไฟฟ้า439 Kb
Download this file (KK1-5.pdf)โครงงานโอเอซิสจากขุยมะพร้าว 299 Kb
Download this file (KKK1-5.pdf)โครงงานการขจัดคราบเหงื่อไคลด้วยน้ำสับปะรด816 Kb
Download this file (L1-5.pdf)โครงงานซู่ซ่าขจัดคราบ179 Kb
Download this file (LL1-5.pdf)โครงงานกรดจากน้ำผลไม้ 224 Kb
Download this file (LLL1-5.pdf)โครงงานผ้าสีสดใสด้วยสิ่งใกล้ตัว 209 Kb
Download this file (M1-5.pdf)โครงงานถังแยกขยะติดเชื้อชนิดเปียกแบบพอเพียง203 Kb
Download this file (MM1-5.pdf)การทำน้ำยาขัดรองเท้าจากกากกาแฟ1086 Kb
Download this file (MMM1-5.pdf)โครงงานอิฐบล๊อคปูทางเดินจากขี้เลื่อย1221 Kb
Download this file (N1-5.pdf)โครงงานสีโปสเตอร์ทำเองได้ไม่ต้องซื้อ353 Kb
Download this file (NN1-5.pdf)การศึกษาวัสดุเก็บความร้อนของข้าวเหนียวนึ่งสุก1515 Kb
Download this file (NNN1-5.pdf)โครงงานสำรวจสาเหตุ นักศึกษาขาดสอบวิชา วิทยาศาสตร์372 Kb
Download this file (O1-5.pdf)โครงงานตะกร้าดักยุง890 Kb
Download this file (OO1-5.pdf)โครงงานอาหารตากแห้งด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบประหยัด1223 Kb
Download this file (OOO1-5.3.pdf)โครงงานกำจัดเพลี้ยไฟ-เพลี้ยแป้ง ด้วยผลราชพฤกษ์800 Kb
Download this file (P1-5.pdf)โครงงานเสื้อชูชีพจากขวดน้ำพลาสติก774 Kb
Download this file (paper.pdf)การศึกษาคุณภาพของ Paper Marche1154 Kb
Download this file (PP1-5.pdf)โครงงานการทดสอบวิตามินซีในน้ำส้มคั้น 100% ยี่ห้อต่างๆ และในน้ำผัก828 Kb
Download this file (PPP1-5.pdf)โครงงานการศึกษาสมุนไพรกำจัดมอดในข้าวสาร 316 Kb
Download this file (pro01.pdf)โครงงานกระถางต้นไม้จากขุยและใยมะพร้าว279 Kb
Download this file (pro02.pdf)โครงงานชาตะไคร้เพื่อสุขภาพ650 Kb
Download this file (pro04.pdf)โครงงานการทำโมบายจากเปลือกหอย778 Kb
Download this file (pro06.pdf)โครงงานสำรวจความนิยมอาหารที่แปรรูปจากลำไย353 Kb
Download this file (pro10.pdf)โครงงานลดภาวะโลกร้อนด้วยบ้านจากฟางข้าว723 Kb
Download this file (pro11.pdf)โครงงานสมุนไพรดับกลิ่นสีทาบ้าน650 Kb
Download this file (pro12.pdf)โครงงานเทียนไขสมุนไพรไล่ยุง749 Kb
Download this file (pro18.pdf)โครงงานสำรวจวิธีการกำจัดปูนา307 Kb
Download this file (pro3.pdf)โครงงานฝักคูนกำจัดหอยเชอรี่888 Kb
Download this file (pro5.pdf)โครงงานสมุนไพรกำจัดยุง755 Kb
Download this file (pro7.pdf)โครงงานสำรวจวิธีการกำจัดหอยเชอรี่372 Kb
Download this file (pro77.pdf)โครงงานขวดน้ำพลาสติกดักแมลงวัน414 Kb
Download this file (pro8.pdf)โครงงานถ่านผลไม้ดับกลิ่นในตู้เย็น463 Kb
Download this file (pro9.pdf)โครงงานม้านั่งเล็กจากเศษไม้657 Kb
Download this file (project.pdf)โครงงานกระถางดอกไม้จากแก้วกาแฟ450 Kb
Download this file (project001.pdf)โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพเชื้อเพลิงจากถ่านหุงต้มกับถ่านผสมรำหยาบอัดแท่ง462 Kb
Download this file (project002.pdf)การศึกษาสารที่ใช้ในการต้มไข่ให้ปลอกเปลือกง่าย588 Kb
Download this file (project003.pdf)โครงการศึกษาสารที่ใช้ในการถนอมสีผ้าพื้นเมือง371 Kb
Download this file (project004.pdf)การศึกษาวัสดุและสถานที่ที่ปลวกชอบขึ้น887 Kb
Download this file (project005.pdf)การศึกษาสารที่ใช้ในการกำจัดคราบยางกล้วย754 Kb
Download this file (project006.pdf)สมุนไพรป้องกันแมลงนูน885 Kb
Download this file (project02.pdf)โครงงานกระเพราไล่ยุง484 Kb
Download this file (project03.pdf)โครงงานรากกล้วยไล่หมัด331 Kb
Download this file (project04.pdf)โครงงานหมวกจากกล่องนม235 Kb
Download this file (project05.pdf)โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพเชื้อเพลิงจากถ่าน553 Kb
Download this file (project06.pdf)โครงงานเครื่องประดับเงินเก่าสามารถใหม่ได้749 Kb
Download this file (project07.pdf)โครงงานการศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ไล่แมลงหวี่607 Kb
Download this file (project08.pdf)โครงงานที่ดักแมลงวัน242 Kb
Download this file (project09.pdf)โครงงานโมบายจากกระป๋องน้ำอัดลม338 Kb
Download this file (project10.pdf)โครงงานรูปทรงของโคมไฟกับความเข้มของแสง663 Kb
Download this file (project11.pdf)โครงงานสกรีนเสื้อจากซองขนม911 Kb
Download this file (project12.pdf)โครงงานสมุนไพรไล่มด465 Kb
Download this file (project15.pdf)โครงงานกระดาษย่อยสลายกลายเป็นดินสวย265 Kb
Download this file (Q1-5.pdf)โครงงานไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์665 Kb
Download this file (QQ1-5.pdf)โครงงานสมุนไพรไล่แมลงวัน813 Kb
Download this file (QQQ1-5..pdf)โครงงานสาเหตุการขาดเรียนของนักศึกษา กศน.ตำบลทุ่งปี้252 Kb
Download this file (R1-5.pdf)โครงงานรีดผ้าเรียบด้วยแป้ง1086 Kb
Download this file (Robot.rar)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์41420 Kb
Download this file (RR1-5.pdf)โครงงานสำรวจรวบรวมภาษาไทยที่มักเขียนผิด888 Kb
Download this file (S1-5.pdf)โครงงานครีมขัดเงาสุดประหยัดในครัวเรือน259 Kb
Download this file (soy.pdf)เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้ำ772 Kb
Download this file (SS1-5.pdf)โครงงานสิ่งประดิษฐ์พิชิตมอด786 Kb
Download this file (T1-5.pdf)โครงงานเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยแรงลม350 Kb
Download this file (TT1-5.pdf)โครงงานกล่องดักยุงเพื่อคนที่คุณรัก356 Kb
Download this file (U1-5.pdf)โครงงานการศึกษาปริมาณตัวห้ำตัวเบียนในแปลงนาที่มีผลต่อการลดต้นทุนในการใช้สารเคมี468 Kb
Download this file (UU1-5.pdf)โครงงานการทำแจกันรีไซเคิลจากกระดาษเหลือใช้1071 Kb
Download this file (V1-5.pdf)โครงงานหน้ากากสมุนไพรลดกลิ่นสารพิษ600 Kb
Download this file (VV1-5.pdf)โครงงานการทำถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด315 Kb
Download this file (W1-5.pdf)โครงงานการรดน้ำต้นไม้แบบประหยัดพลังงาน1502 Kb
Download this file (WW1-5.pdf)โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการอุ้มน้ำ และลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของกระถา718 Kb
Download this file (X1-5.pdf)โครงงานเครื่องดักจับไขมันแบบลดต้นทุน215 Kb
Download this file (XX1-5.pdf)โครงงานการรักษาความเย็นของน้ำแข็ง213 Kb
Download this file (Y1-5.pdf)โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพการขจัดคราบสารไอโอดีนด้วยน้ำมะกรูดและน้ำสบู่746 Kb
Download this file (YY1-5.pdf)โครงงานผ้าคลายร้อน299 Kb
Download this file (Z1-5.pdf)โครงงานกระถางประหยัดน้ำ753 Kb
Download this file (ZZ1-5.pdf)โครรงานลอบดักพิชิตกุ้งฝอย911 Kb
Download this file (โครงงานการศึกษาทดสอบความสมบูรณ์ของข้าว.pdf)โครงงานการศึกษาทดสอบความสมบูรณ์ของข้าว451 Kb