ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอบ้านหลวงอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน จำนวน 70 คน ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีกิจกรรมที่จัดให้ เช่น ศึกษาฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ประยุกต์พื้นฐาน , ดาราศาสตร์ , เปิดโลกวิทยาศาสตร์ , การทดสอบสารพิษในอาหาร,การทดสอบดิน , จรวจขวดน้ำ การดูดาวจากโปรแกรมฉายดาวและท้องฟ้าจริง , การฉายภาพยนต์ดาราศาสตร์ กิจกรรมถ้าคุณแน่อย่าแพ้คุณปู่ , เกมวัสมอง ประลองเชาว์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย