1) ค่ายสนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา) ค่าย 1- 2 วัน ใน ศว.ลำปาง มีกิจกรรมดังนี้

วันที่ 1 หรือ ค่าย 1 วัน

          1. นักเดินทางแห่งห้วงอวกาศ  สนุกกับการเดินทางไปกับครอบครัวดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง รู้จักองค์ประกอบและลักษณะเด่นของดาวเคราะห์แต่ละดวง พร้อมไขความลับการตัดดาวพลูโตออกจากระบบสุริยะ

          2. สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าแมลง ท่องไปในโลกของแมลงศึกษาวงจรชีวิต รูปร่างและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของแมลงแต่ละชนิด ผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการสังเกต และเห็นความสำคัญของแมลงที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

          3. ห่วงโซ่แห่งสายใย สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านนิทรรศการและเกม เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ เรื่องห่วงโซ่และสายใยอาหาร

          4. Science Show พบกับโชว์วิทยาศาสตร์แสนสนุก เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการทดลอง ที่ท้าทาย ทดลองได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แสดงถึงความแตกต่างระหว่างมายากลกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

          5. จรวดทะยานฟ้า เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ หลักความสมดุล พลศาสตร์ ผ่านการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ จรวดขวดแป้ง และทดลองยิงจรวดที่ตื่นเต้น สนุกสนาน พร้อมทั้งสามารถต่อยอดความคิดและประสบการณ์เพื่อนำไปแข่งขันในโอกาสต่อไป 

          ช่วงกลางคืน

6. ส่องกล้องมองฟ้า เรียนรู้อย่างสนุกสนานกับการดูดาวจากท้องฟ้าจริง ละลานตาไปกับดวงดาวยามค่ำคืน มองหาดาวเคราะห์ผ่านกล้องดูดาว และเพลิดเพลินไปกับนิทานแห่งดวงดาว 

7. กรี๊ด Science เปิดมุมมองและแนวคิดแปลกใหม่ ผ่านคลิปวิทยาศาสตร์แสนสนุก

8. จำได้ไหม...ใครเอ่ย ? ผ่อนคลายจากการทำกิจกรรมทั้งวัน ด้วยการชมภาพและคลิปเก็บตกสนุกๆ ของผู้ทำกิจกรรม

วันที่ 2

9. เรือดำน้ำ สนุกและเพลิดเพลินกับการลงมือทำแบบจำลองเรือดำน้ำ พร้อมกับเรียนรู้เรื่องแรงดันน้ำและแรงดันอากาศ

10. ย้อนรอยไดโนเสาร์ ย้อนยุคบุกโลกไดโนเสาร์ สนุกกับการขุดซากฟอสซิล และรู้จักกับไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์

11. สัมผัสพิศวง  ฝึกฝนการใช้ประสาทสัมผัสในการดู ฟัง ดมกลิ่น ชิมรส และ กายสัมผัส โดยแบ่งเป็นฐานการเรียน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานตามองตา ฐานอิงแอบแนบหู ฐานปิดตาท้าดม ฐานอร่อยสุดโค่ย และ ฐานล้วงลับจับอะไร ที่เน้นฝึกทักษะการสังเกตอย่างท้าทายและสนุกสนาน

12. Science Walk Rally สนุกกับกับกิจกรรมในฐานวิทยาศาสตร์สุดท้าทายและร่วมกันฝ่าด่านในฐานต่าง ๆ โดยในแต่ละฐานผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และความสามัคคี ผู้เรียนจะได้นำคะแนนสะสมมาแลกของรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจ ในความพยายามของผู้เรียน

หมายเหตุ  ค่ายไป-กลับ 2 วัน ไม่มีกิจกรรมช่วงกลางคืน