ส่วนท้องฟ้าจำลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง แหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=category&id=52&Itemid=140 Sat, 18 Jan 2020 11:07:59 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th คู่มือการชมจันทรุปราคาเต็มดวง http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1681:2018-01-29-09-46-39&catid=52:2011-09-15-03-57-44&Itemid=140 คู่มือการชมจันทรุปราคาเต็มดวง]]> ส่วนท้องฟ้าจำลอง Mon, 29 Jan 2018 09:46:39 +0000 สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปี 2561 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1680:-2561&catid=52:2011-09-15-03-57-44&Itemid=140 สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปี 2561]]> ส่วนท้องฟ้าจำลอง Fri, 26 Jan 2018 07:10:23 +0000 ฝนดาวตกในปี 2561 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1679:-2561&catid=52:2011-09-15-03-57-44&Itemid=140 ฝนดาวตกในปี 2561]]> ส่วนท้องฟ้าจำลอง Fri, 26 Jan 2018 07:08:37 +0000 สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปี 2560 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1466:-2560&catid=52:2011-09-15-03-57-44&Itemid=140

สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในปี 2560

]]>
ส่วนท้องฟ้าจำลอง Fri, 10 Mar 2017 09:41:46 +0000
ฝนดาวตก ปี 2560 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1465:--2560&catid=52:2011-09-15-03-57-44&Itemid=140 ฝนดาวตก ปี 2560]]> ส่วนท้องฟ้าจำลอง Fri, 10 Mar 2017 09:34:37 +0000