สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)ในประเทศไทย[CLICK]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับลงทะเบียน COVID-19

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ได้จัดจุดรับบริการประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยาของรัฐบาล ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)อ่านเพิ่มเติม

พ่นยาฆ่าเชื้อ

ในช่วงของการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อ โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ทั้งในส่วนของอาคารสำนักงาน อ่านเพิ่มเติม

ประกาศงดให้บริการชั่วคราว

ประกาศงดให้บริการชั่วคราว จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จึงของดการให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ข่าวกิจกรรม

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พรบ. จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 นางสาวเพลินศิริ ยะสุทธิ และนางสาวรวีวรรณ คำเมืองไหว บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่ง อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิทย์ฯ ลำปาง จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

นางประทุม โพธิ์งาม ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ค่ายวิทยาศาสตร์วัยเก๋า รู้จักเลือก รู้จักใช้ ใส่ใจสุขภาวะ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ กศน.ลอง จังหวัดแพร่ เพื่อให้นักศึกษา กศน. อ่านเพิ่มเติม

จัดค่ายทักษะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักศึกษา กศน.

นางประทุม โพธิ์งาม ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดค่ายทักษะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักศึกษา กศน. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ กศน.อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ อ่านเพิ่มเติม

จัดค่ายทักษะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักศึกษา กศน.

นางประทุม โพธิ์งาม ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดค่ายทักษะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักศึกษา กศน. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ กศน.อำเภอภูเพียง อ่านเพิ่มเติม

จัดค่ายทักษะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักศึกษา กศน.

นางประทุม โพธิ์งาม ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดค่ายทักษะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักศึกษา กศน. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ กศน.อำเภอท่าวังผา อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเรียนรู้การทำจานขึ้นรูปจากกาบกล้วย กาบหมาก

นางสาวกาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมเรียนรู้การทำจานขึ้นรูปจากกาบกล้วย กาบหมาก เพื่อลดการเผา ลดขยะ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอ่านเพิ่มเติม

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  • วาเลนไทน์ สไตล์ ว๊าว ว๊าว
  • ภาพบรรยากาศ

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โดย นายเจริญศักดิ์ ดีแสน ร่วมกับ กรมการปกครอง ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง จัดงาน “Valentine Style Wow Wow ลิขิตรัก ข้ามดวงจันทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563” เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสร้างเสริมความรัก ความสัมพันธ์ให้กับประชาชน ในรูปแบบครอบครัว เพื่อน คนรัก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง บริการกิจกรรมถ่ายภาพคู่รักและครอบรัวในชุดนักบินอวกาศ สำหรับคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสในวันนี้ จัดบรรยากาศมุมน่ารักในการถ่ายภาพ และมีกิจกรรมอื่น ๆอีกมากมาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง