ส่วนส่งเสริมบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง แหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=41 Sat, 18 Jan 2020 12:10:05 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th รายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2560 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1754:-2560&catid=39:2011-06-17-06-56-19&Itemid=41 ส่วนส่งเสริมบริการ Sat, 09 Jun 2018 14:35:45 +0000 รายงานผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมานปี 2559 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1753:-2559&catid=39:2011-06-17-06-56-19&Itemid=41 ส่วนส่งเสริมบริการ Sat, 09 Jun 2018 14:11:52 +0000 รายงานผลการดำเนินงาน-ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2558 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1164:-2558&catid=39:2011-06-17-06-56-19&Itemid=41 ส่วนส่งเสริมบริการ Tue, 12 Jan 2016 09:53:08 +0000 ศว.ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง”ฯ http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=937:2015-03-12-08-01-53&catid=39:2011-06-17-06-56-19&Itemid=41

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมจัดงาน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2558”  ซึ่งมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชน ไปให้แก่ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองความต้องการของประชาชนในรูปแบบที่เหมาะ สมกับสภาพพื้นที่ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งศูนย์วิทย์ฯลำปางได้นำกิจกรรมเกมลับสมองประลองปัญญา และหนังสือวิทยาศาสตร์ หนังสืออื่นๆทั่วไป สำหรับให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

]]>
ส่วนส่งเสริมบริการ Thu, 12 Mar 2015 08:01:53 +0000
ประชาสัมพันธ์หน้าแรก http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=185:2011-08-24-04-16-47&catid=39:2011-06-17-06-56-19&Itemid=41

]]>
ส่วนส่งเสริมบริการ Wed, 24 Aug 2011 04:15:28 +0000
วิดิทัศน์ http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=176:present&catid=39:2011-06-17-06-56-19&Itemid=41 วีดิทัศน์ แนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

Download PowerPoint แนะนำศูนย์

 

 

วีดิทัศน์ มหกรรม "เปิดโลกทัศน์ สัมผัสวิทยาศาสตร์"

 

]]>
ส่วนส่งเสริมบริการ Mon, 08 Aug 2011 06:36:56 +0000
รายงานทดลองคู่มือค่าย http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=75:2011-06-17-06-57-44&catid=39:2011-06-17-06-56-19&Itemid=41 ส่วนส่งเสริมบริการ Fri, 17 Jun 2011 06:57:19 +0000