ส่วนวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง แหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=37 Sat, 18 Jan 2020 12:57:30 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th SAR ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 2562 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1811:sar-2562&catid=38:2011-06-17-06-13-23&Itemid=37 ส่วนวิชาการ Fri, 17 Jan 2020 07:53:51 +0000 งบทดลองประจำเดือนพฤษจิกายน 62 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1808:-62&catid=38:2011-06-17-06-13-23&Itemid=37 ส่วนวิชาการ Thu, 26 Dec 2019 07:26:44 +0000 รายงานผลการปฏิบัติงานปี 2561 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1801:-2561&catid=38:2011-06-17-06-13-23&Itemid=37 รายงานผลการปฏิบัติงานปี 2561

Downlond

https://drive.google.com/file/d/1oZgI7vX5mC9GutHhm8w4-9oBbHYjV10S/view?usp=sharing

]]>
ส่วนวิชาการ Mon, 10 Jun 2019 02:07:17 +0000
รายงานผลการปฏิบัติงานปี 2560 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1800:-2560&catid=38:2011-06-17-06-13-23&Itemid=37 รายงานผลการปฏิบัติงานปี 2560

Downlond

https://drive.google.com/file/d/1oTRGnzXkf99jXVWoZEUIHQgPt3WFXgKl/view?usp=sharing

]]>
ส่วนวิชาการ Mon, 10 Jun 2019 02:05:28 +0000
รายงานผลการปฏิบัติงานปี 2559 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1799:-2559&catid=38:2011-06-17-06-13-23&Itemid=37 รายงานผลการปฏิบัติงานปี 2559

Downlond

https://drive.google.com/file/d/1MhfUwIBMwB97yM22Ey0e4jAYhgcBzQxg/view?usp=sharing

]]>
ส่วนวิชาการ Mon, 10 Jun 2019 02:01:02 +0000
แผนปฏิบัติการปี 2562 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1798:-2562&catid=38:2011-06-17-06-13-23&Itemid=37 แผนปฏิบัติการปี 2562

Downlond

https://drive.google.com/file/d/1O89r57V9RZ-Pjv0QerFi9CAnG_-mdwD3/view?usp=sharing

]]>
ส่วนวิชาการ Mon, 10 Jun 2019 01:57:09 +0000
แผนปฏิบัติการปี 2561 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1797:-2561&catid=38:2011-06-17-06-13-23&Itemid=37 แผนปฏิบัติการปี 2561

Downlond

https://drive.google.com/file/d/1--JMIK78z-2hzL8L7WFAi9p-MYMYNLze/view?usp=sharing

]]>
ส่วนวิชาการ Mon, 10 Jun 2019 01:53:54 +0000
แผนปฏิบัติการปี 2560 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1796:-2560&catid=38:2011-06-17-06-13-23&Itemid=37 แผนปฏิบัติการปี 2560

Downlond

https://drive.google.com/file/d/1hZhz6kEKregrU5W_a7G5x5d3cMpzj9fI/view?usp=sharing

]]>
ส่วนวิชาการ Mon, 10 Jun 2019 01:51:06 +0000
แผนปฏิบัติการปี 2559 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1795:-2559&catid=38:2011-06-17-06-13-23&Itemid=37 แผนปฏิบัติการปี 2559

Downlond เอกสาร https://drive.google.com/file/d/1f9G6ldFcFSV_rUFEc63v_ma36-t6hACI/view?usp=sharing

]]>
ส่วนวิชาการ Sun, 02 Jun 2019 06:51:34 +0000
SAR ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 2561 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1793:-2562&catid=38:2011-06-17-06-13-23&Itemid=37 ส่วนวิชาการ Sun, 02 Jun 2019 05:49:16 +0000