บุคลากร
ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจ
คุณพอใจกับการบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางมากน้อยเพียงใด
 
Login เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมัน
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday31
mod_vvisit_counterYesterday49
mod_vvisit_counterThis week80
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month80
mod_vvisit_counterLast month1158
mod_vvisit_counterAll days418559

PostHeaderIcon ศูนย์ประชุมล้านนาตะวันออก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

ตารางตรวจสอบการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 2013

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

ณ ศูนย์ประชุมล้านนาตะวันออก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

รอบที่

เวลาการฉาย

ที่นั่งว่าง

1

09.00-10.30 น.

-โรงเรียนบ้านนาจักร จังหวัดแพร่
นักเรียน ประถม จำนวน 62 คน
รวม  62 คน

-โรงเรียนบ้านแผ่นค่าย (ประชานุสรณ์) จังหวัดแพร่
นักเรียน ประถม จำนวน 62 คน
นักเรียน ม.ต้น จำนวน 27 คน
ครู จำนวน 14 คน
รวม 165 คน

-โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
นักเรียนประถม จำนวน 104 คน
ครู จำนวน 10 คน 
รวม 114 คน 

-โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) จังหวัดแพร่
นักเรียนประถม จำนวน 62 คน 
นักเรียน ม.ต้น จำนวน 27 คน 
ครู จำนวน 14 คน 
รวม 103 คน 

-โรงเรียนวัดกาญนาราม (ประชาชนูทิศ) จ.แพร่
นักเรียนประถม จำนวน 30 คน
นักเรียน ม.ต้น จำนวน 33 คน 
ครู จำนวน 9 คน 
รวม 72 คน 

-โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่
นักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย จำนวน 49 คน
ครู จำนวน 2 คน 
รวม 51 คน 

-โรงเรียนบ้านแม่ยังยวง จังหวัดแพร่
 นักเรียนประถม จำนวน 37 คน
ครู จำนวน 8 คน 
รวม 45 คน 

-โรงเรียนทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) จังหวัดแพร่
นักเรียนประถม จำนวน 26 คน
รวม 26 คน 

รวมจำนวนทั้งหมด 738 คน

ว่าง 462 ที่นั่ง

2

10.30-12.00 น.

สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
-
นักศึกษา ประถม จำนวน 144 คน 
-นักศึกษา ม.ต้น จำนวน 200 คน
นักศึกษา ม.ปลาย จำนวน 300 คน  
-ครู จำนวน 22 คน
รวม  666 คน

-โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) จังหวัดแพร่
นักเรียนประถม จำนวน 62 คน
นักเรียน ม.ต้น จำนวน 27 คน 
ครู จำนวน 14 คน
รวม  103 คน 

-โรงเรียนเจริญราษฎร์ จ.แพร่
นักเรียน ม.ต้น จำนวน 75 คน 
ครู จำนวน 6 คน 
รวม  81 คน  

-โรงเรียนเซนต์ฟังซิสเซเวียร์แพร่ จังหวัดแพร่
นักเรียน ม.ต้น จำนวน 110 คน
นักเรียน ม.ปลาย 20 คน

รวม 130 คน 

-โรงเรียนบ้านไทรย้อย จ.แพร่ 
นักเรียนประถม จำนวน 22 คน
ครู จำนวน 6 คน

รวม 28 คน 

รวมจำนวนทั้งหมด 1,008 คน

ว่าง 192 ที่นั่ง 

3

13.00-14.30 น.

-โรงเรียนบ้านนาแหลม จังหวัดแพร่
นักเรียนประถม จำนวน 34 คน
ครู จำนวน 7 คน 
รวม  41 คน 

-โรงเรียนวัดกาญนาราม (ประชาชนูทิศ) จ.แพร่
นักเรียนประถม จำนวน 30 คน
นักเรียน ม.ต้น จำนวน 33 คน 
ครู จำนวน 9 คน 
รวม 72 คน 

-โรงเรียนบ้านใน (อินทราษฎร์บำรุง) จังหวัดแพร่
 นักเรียนประถม จำนวน 62 คน
 รวม 62 คน

-โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่
นักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย จำนวน 47 คน 
ครู จำนวน 2 คน
  รวม 49 คน

-โรงเรียนบ้านร้องเข็ม จังหวัดแพร่
นักเรียนประถม จำนวน 90 คน 
ครู จำนวน 10 คน 
รวม 100 คน 

-โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่
นักเรียนประถม จำนวน 169 คน
ครู 4 คน 
รวม 173 คน  

-โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อ.สูงเม่น จ.แพร่
นักเรียนประถม จำนวน 127 คน
ครู จำนวน 3 คน
รวม 130 คน

-โรงเรียนบ้านสบสาย จังหวัดแพร่
นักเรียนประถม จำนวน 30 คน
รวม 30 คน 

-โรงเรียนนารีรัตน์  จังหวัดแพร่
นักเรียน ม.ต้น จำนวน 577 คน 
รวม 577 คน 

รวมจำนวนทั้งหมด 1,234 คน

เต็ม

4

14.30-16.00 น.

-โรงเรียนนารีรัตน์  จังหวัดแพร่
นักเรียน ม.ต้น จำนวน 610 คน 
รวม  610 คน 

-โรงเรียนกาญจนาราม (ประชานูทิศ) จังหวัดแพร่
นักเรียนประถม จำนวน 30 คน
นักเรียน ม.ต้น จำนวน 33 คน
ครู จำนวน 9 คน 
รวม 72 คน 

-โรงเรียนนารีรัตน์  จังหวัดแพร่
นักเรียน ม.ต้น จำนวน 577 คน 
รวม 577 คน 

รวมจำนวนทั้งหมด 1,259 คน

เต็ม


หมายเหตุ แต่ละรอบมีจำนวน 1,200 ที่นั่ง ฉายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

จำนวนเรื่องภาพยนตร์ที่ฉายขึ้นอยู่กับเวลาของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง

กำหนดการจัดกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

*********************************************************************

ตารางตรวจสอบการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 2013

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

ณ ศูนย์ประชุมล้านนาตะวันออก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

รอบที่

เวลาการฉาย

ที่นั่งว่าง

1

09.00-10.30 น.

-โรงเรียนเด่นไชยวิทยา จังหวัดแพร่
นักเรียนประถม จำนวน 70 คน
รวม  70 คน 

-โรงเรียนเทพนารี จังหวัดแพร่
นักเรียนประถม จำนวน 87 คน
นักเรียนมัธยม จำนวน 100 คน
ครู จำนวน 3 คน
รวม  190 คน

-โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
นักเรียนประถม จำนวน 96 คน
ครู จำนวน 7 คน 
รวม 103 คน

โรงเรียนบ้านทุ่งฮั้ว (อภิวังวิทยาลัย) จังหวัดแพร่
นักเรียนประถม จำนวน 20 คน 
รวม 20 คน 

-โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง จังหวัดแพร่
นักเรียนประถม จำนวน 40 คน 
รวม 40 คน 

รวมจำนวนทั้งหมด 423 คน

ว่าง 777 คน

2

10.30-12.00 น.

-โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่
นักเรียน จำนวน 45 คน
รวม 45 คน 

ว่าง 1,155 คน

3

13.00-14.30 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งฮั้ว (อภิวังวิทยาลัย) จังหวัดแพร่
นักเรียนประถม จำนวน 22 คน

รวม 22 คน 

โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชานูทิศ) จังหวัดแพร่
นักเรียนประถม จำนวน 30 คน
 
นักเรียนมัธยม จำนวน 33 คน
ครู จำนวน 9 คน 
รวม 72 คน

-โรงเรียนบ้านหนองแขม จังหวัดแพร่
 นักเรียนประถม จำนวน 20 คน
รวม 20 คน 

-โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) จังหวัดแพร่
 
นักเรียนประถม จำนวน 27 คน
ครู จำนวน 3 คน
รวม 30 คน 

-โรงเรียนหล่ายกาซ้อง จังหวัดแพร่
นักเรียนประถม จำนวน 20 คน
ครู จำนวน 5 คน 
รวม 25 คน 

-โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง จังหวัดแพร่
 นักเรียนประถม จำนวน 40 คน
ครู จำนวน 5 คน 
รวม 45 คน 

รวมจำนวนทั้งหมด 214 คน

ว่าง 986 คน

4

14.30-16.00 น.

โรงเรียนวัดกาญจนาราม (ประชานูทิศ) จังหวัดแพร่
นักเรียนประถม จำนวน 30 คน
นักเรียน ม.ต้น จำนวน 33 คน 
ครู จำนวน 9 คน 
รวม 72 คน

ว่าง 1,128 คน


หมายเหตุ แต่ละรอบมีจำนวน 1,200 ที่นั่ง ฉายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

จำนวนเรื่องภาพยนตร์ที่ฉายขึ้นอยู่กับเวลาของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง

กำหนดการจัดกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

*********************************************************************

prev
next

ผลวิจัยใหม่ !! การดื่มกาแฟไม่มีผลต่อความดันโลหิตสูง

News image

ข่าวดีสำหรับผู้ต้องการคาเฟอินทุกวัน การดื่มกาแฟวันละถ้วยต่อวันไม่ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น นักวิทยาศาสตร์บ้างคนให้คำแนะนำว่าการดื่มกาแฟจะมีผลต่อค...

อ่านต่อ...

หากลิฟท์ตก...จะทำอย่างไร

News image

ใครที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรืออพาร์ทเมนท์แล้วต้องใช้ลิฟท์ขึ้นๆลงๆอยู่บ่อยๆ คงต้องเคยเจอประสบการณ์ลิฟท์ค้างมาไม่มากก็น้อย ลิฟท์ค้างไม่ค่อยเท่าไหร่…แต...

อ่านต่อ...

วิธีประหยัดน้ำมันที่ได้ผล

News image

หลายคนอาจกำลังปวดหัวกับการขึ้นราคาน้ำมันที่รู้สึกว่าช่วงนี้ขยับขึ้นราคาบ่อยมาก วันนี้เรามีเคล็ดลับประหยัดน้ำมันมาฝาก 1.เติมน้ำมันแต่พอดีอย่าล้น เพ...

อ่านต่อ...

ขจัด 9 คราบบนเสื้อผ้า

News image

เรื่อง การซักเสื้อผ้าปกติเป็นหน้าที่ของสาวๆ ทั้งไม่โสดและโสดสนิท ซึ่งถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีเครื่องซักผ้ามาอำนวยความสะดวกให้แล้ว แต่ปัญหาของคราบฝ...

อ่านต่อ...

อันตรายของความผอม!

News image

บางคนซีเรียสกับน้ำหนักตัวจนเกินไป ถึงกับต้องล้วงคอเพื่อให้อาเจียนเอาอาหารที่เพิ่งทานเข้าไปออกมา หรือที่เรียกว่า โรคบูลิเมีย เนอร์โวซา ขณะที่บางราย...

อ่านต่อ...

ทำไมต้องอยู่ไฟหลังคลอด

News image

การอยู่ไฟหลังคลอด แม้จะเคยได้ยินจากญาติผู้ใหญ่แต่ก็ไม่รู้ถึงความสำคัญ ทำให้ละเลยที่จะปฏิบัติตามแม้ว่าทั้งศาสตร์แผนจีนหรือแผนไทยต่างก็เห็นตรง กันเร...

อ่านต่อ...

โรคที่มากับแดด

News image

  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ ในแถบโซนของการมีแสงอาทิตย์เกือบตลอดทั้งปี คนไทยจะชินกับอากาศร้อนและการมีเหงื่อออกเกือบตลอดทั้งวัน ดังนั้นในครอ...

อ่านต่อ...

"กินให้เหมาะ" บรรเทาอาการเจ็บป่วยยามท้อง

News image

ท้องที่โตขึ้นทุกวัน มักพาเอาอาการอีกหลายอย่างมาเยือนคุณแม่ เช่น ปวดหลัง ตะคริว ท้องผูก ฯลฯ แต่อย่าเพิ่งตกใจไป เพียงแค่เลือกกินอาหารที่มีคุณค่าและ...

อ่านต่อ...

"กุยช่าย"บำรุงน้ำนมแม่

News image

กุยช่าย หรือดอกไม้กวาด เป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ 30-45 ซม. มีเหง้าเล็กและแตกกอ ใบแบน เรียงสลับ รูปขอบขนาน โคนเป็นกาบบางซ้อนสลับกัน ช่อดอกแบบซี่ร่ม...

อ่านต่อ...

ทำไมไม่สบายต้องให้น้ำเกลือ

News image

ปกติแล้วร่างกายของคนเราจะเสียน้ำออกไปจากร่างกาย โดยการขับถ่ายเป็นน้ำปัสสาวะ หรือเป็นเหงื่อ หรือเป็นไอน้ำออกมาทางลมหายใจ รวมแล้วจะมีน้ำที่ขับออกมาจ...

อ่านต่อ...

ดื่มน้ำเย็นหลังอาหาร เสี่ยงมะเร็งลำไส้

News image

หลายคนๆเคยชินกับการดื่มเครื่องดื่มเย็นๆหลังจากรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชาเพราะเชื่อกันว่า สามารถขจัดไขมันและแก้...

อ่านต่อ...

น้ำอัดลม ทำลายกระดูก

News image

โรคกระดูกพรุน คือโรคที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลงเรื่อยๆ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโครงสร้างของกระดูก ซึ่งมีผลทำให้กระดูก ไม่สาม...

อ่านต่อ...

น้ำผลไม้ ทำให้ร่างกาย ดูดซึมยาได้ไม่ดี

News image

ผลการศึกษาของแคนาดา พบว่า น้ำผลไม้บางชนิด เช่น น้ำส้ม น้ำแอปเปิล และน้ำเกรพฟรุต อาจไปขัดขวางกระบวนการดูดซึมยาในร่างกาย ทำให้ยาที่กินเข้าไปรักษ...

อ่านต่อ...