หยุดเผาเพื่อลมหายใจ STOP BURNING
บุคลากร
ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจ
คุณพอใจกับการบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางมากน้อยเพียงใด
 
Login เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมัน
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday192
mod_vvisit_counterYesterday258
mod_vvisit_counterThis week1368
mod_vvisit_counterLast week1797
mod_vvisit_counterThis month6037
mod_vvisit_counterLast month9191
mod_vvisit_counterAll days398392

PostHeaderIcon หยุดเผาเพื่อลมหายใจ STOP BURNING

หมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและมีปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคมสาเหตุหลักเกิดจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากถนน การก่อสร้าง และเขม่าจากน้ำมันดีเซล ทำให้คุณภาพอากาศแย่ลง ประกอบกับสภาพภูมิประเทศซึ่งมีภูเขาล้อมรอบ ทำให้มลพิษต่าง ๆ ถูกกักไว้และแผ่ปกคลุมทั่วเมือง ผลวิจัยพบปริมาณผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในเชียงใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี

มาตรการควบคุมหมอกควันมีดังนี้
1. ห้ามมิให้มีการเผาวัชพืช ขยะมูลฝอยทุกชนิด ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท
2. ห้ามมิให้มีการเผาป่า ฝ่าฝืนปรับสูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท และจำคุกสูงสุด 15 ปี
3. ให้ศูนย์เฉพาะกิจควบคุมและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัด ประชาสัมพันธ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และคุณภาพอากาศ (AQI) ทุกวัน ค่าที่เกินมาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน ให้ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนดำเนินการฉีดพ่นน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
4. ให้ส่วนราชการทุกส่วนทั้งราชการบริหารส่วนกลางที่มีที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัด ราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากรและเครื่องไม้เครื่องมือในการดับไฟ
5. ให้สถานีวิทยุและวิทยุชุมชนทุกสถานี ออกข่าวประกาศมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน โดยออกอากาศทั้งภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น รวมทั้งขอความร่วมมือ สถานศึกษาให้จัดทำประกาศจังหวัด เป็นภาษากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ทุกภาษา เพื่อครอบคลุมการประชาสัมพันธ์มาตรการของจังหวัดดังกล่าว
6. ให้สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล จัดเตรียมแพทย์และเวชภัณฑ์ ให้เพียงพอในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชน กรณีที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันและไฟป่า ตลอดจนให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน ในช่วงที่เกิดวิกฤตหมอกควันและไฟป่า
7. จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์และแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ขอความร่วมมือในการงดเผาทุกชนิด ทั้งในพื้นที่เกษตรกรรมและในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์อย่าง ต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน และไฟป่า
8. จัดให้มีหน่วยงานและผู้บริหารราชการ รับผิดชอบเป็นรายพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ทั้งในพื้นที่เกษตรกรรมของพี่น้องประชาชน ตลอดถึงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์
9. จัดให้มีอาสาสมัครรณรงค์และช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

 ผลกระทบต่อสุภาพจากหมอกควัน

1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นหมอกควันมากกว่าประชาชนทั่วไป  คือ  บุคคลที่ เป็นโรคหอบ  โรคหลอดลมอักเสบ  โรคภูมิแพ้ โรคติดเชื้อในปอดเรื้อรัง  จะได้รับอันตรายโดยตรงนอกจากนี้ ผู้ที่สูบบุหรี่  คนชรา  เด็กและคนทํางานในที่โล่งแจ้ง

2. ผลกระทบและอาการที่เกิดจากการหายใจเอาฝุ่นหมอกควันเข้าไป คือ

2.1 ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจตอนบนอาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองในหมอกควันในระดับต่ำกว่าคนอื่น เพราะเยื่อบุทางเดินหายใจมักมีความไวมากกว่าคนธรรมดา จะมีอาการน้ำตาไหล คัดจมูก น้ำมูกไหล มีผื่นคันและเจ็บคอ

2.2 ผู้ที่เป็นโรคปอด  โรคหัวใจ หรือโรคหอบขั้นรุนแรง จะมีอาการอึดอัดหายใจลําบาก

2.3 ในกรณีของความเข้มข้นของฝุ่นสูงมาก  จะทําให้ประชาชนทั่วไปมีอาการแสดงออกหลายทาง  ได้แก่  ทางตา  คือ  เคืองตา  ตาแดง ทางจมูก คือ จาม คัดจมูก  น้ำมูกไหล  และทางหลอดลม  คือ  ไอ หายใจติดขัด  หอบหืด รวมทั้งอาจมีผื่นคันทางผิวหนัง

 การปฏิบัติตนในภาวะหมอกควัน

1.  ให้อยู่ภายในอาคารบ้านเรือน  ถ้าไม่จําเป็นอย่าออกนอกบ้านเรือนโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง

2.  สําหรับอาคารบ้านเรือน  ให้ปิดประตูหน้าต่างหรือป้องกันฝุ่นเข้า  หรือในกรณีที่ไม่สามารถปิดประตูหน้าต่างได้  ให้ใช้ผ้าชุบน้ำ ทําเป็นม่านปิดประตูหน้าต่าง  เพื่อเป็นตัวกั้นฝุ่นไม่ให้เข้าบ้าน

3.  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องออกนอกอาคาร ให้ปฏิบัติดังนี้

3.1 ใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด ๆ ปิดจมูกและปาก

3.2 ถ้าอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นหนาแน่นมากให้ใช้หน้ากากกรองฝุ่น หรือหาผ้าเปียกมาปิดจมูก

3.3 หลีกเลี่ยงการออกกําลังกาย  และการทํางานหนักที่ต้องออกแรงมาก  เพราะการหายใจเร็วในระหว่างการออกกําลังกาย  จะทําให้ร่างกายได้รับปริมาณฝุ่นละอองเข้าไปมาก

3.4 ให้ดื่มน้ำมากๆ  และงดเว้นการสูบบุหรี่ในช่วงที่มีสภาพปัญหาหมอกควันปกคลุม

3.5 สําหรับเด็ก  คนชรา  ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้  หอบ หืด   โรคหลอดลมอักเสบ โรคปอดและโรคหัวใจ

จะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ     โดยจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ ในการรับประทานยา  การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  และรีบปรึกษาแพทย์ประจําตัว   หรือรีบไปพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการทรุดลงและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสกับอากาศที่มีฝุ่นละออง  หรือมีการใช้หน้ากากกันฝุ่น

3.6 ไม่เผาขยะ     โดยเฉพาะขยะที่เป็นสารพิษ  เช่น พลาสติก  ยางรถยนต์  รวมทั้งขยะทั่วไป

3.7  ลดการใช้รถยนต์หรือใช้เท่าที่จําเป็นเพื่อมิให้มลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ก่อปัญหาซ้ำเติมหรือทําให้คุณภาพอากาศแย่ลงอีก 

ข้อแนะนําในการใช้หน้ากาก 

4.1 บุคคลที่จําเป็นต้องใช้หน้ากากเป็นอันดับแรก  ในช่วงที่มีฝุ่นหมอกควันหนาแน่น(ทัศนวิสัยในการมองเห็นในช่วง 100-300 เมตร) ได้แก่เด็ก  คนชรา  ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้  หอบ  หืด  หัวใจ  รวมทั้งบุคคลที่ต้องปฏิบัติงานนอกอาคาร  ในช่วงเวลาดังกล่าว

4.2 ใส่หน้ากากจะต้องให้กระชับแน่นกับหน้า จึงจะป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.3  ไม่ใช้หน้ากากร่วมกัน เนื่องจากอาจติดเชื้อจากละอองน้ำมูกน้ำลายจากผู้สวมใส่ แต่ละคน

 

คําแนะนําสําหรับประชาชน

1. งดกิจกรรมการเผา รวมทั้งการสูบบุหรี่ที่จะเป็นการเพิ่มปัญหาควันมากขึ้น หากพบว่ามีการเผาให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหรือกิจกรรมกลางแจ้ง

3. กรณีที่จําเป็น ที่ต้องอยู่ในสถานที่มีหมอกควัน หรือฝุ่นละอองควรใช้หน้ากากปิดปากปิดจมูก

4. ผู้ที่มีโรคประจําตัว ควรเตรียมยาให้พร้อม และหากมีปัญหาสุขภาพรีบพบแพทย์

5. สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลทุกระดับเตรียมความพร้อม รับผู้ป่วยในโรงพยาบาล

6. ล้างมือบ่อยๆ

7. ปิดคลุมอาหารไม่ให้สัมผัสกับฝุ่น

 

Бальбек не мог разобрать слов, с которыми Рабинович обращался к солдатам и офицерам, но он видел, как с каждой минутой их лица становятся все суровее "скачать табель учета рабочего времени форма т 13" и злее.

Но оно уже начинало его тревожить.

Любопытно, что на нем стоит имя, которое вполне соответствует инициалам на пуле.

prev
next

ผลวิจัยใหม่ !! การดื่มกาแฟไม่มีผลต่อความดันโลหิตสูง

News image

ข่าวดีสำหรับผู้ต้องการคาเฟอินทุกวัน การดื่มกาแฟวันละถ้วยต่อวันไม่ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น นักวิทยาศาสตร์บ้างคนให้คำแนะนำว่าการดื่มกาแฟจะมีผลต่อค...

อ่านต่อ...

หากลิฟท์ตก...จะทำอย่างไร

News image

ใครที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรืออพาร์ทเมนท์แล้วต้องใช้ลิฟท์ขึ้นๆลงๆอยู่บ่อยๆ คงต้องเคยเจอประสบการณ์ลิฟท์ค้างมาไม่มากก็น้อย ลิฟท์ค้างไม่ค่อยเท่าไหร่…แต...

อ่านต่อ...

วิธีประหยัดน้ำมันที่ได้ผล

News image

หลายคนอาจกำลังปวดหัวกับการขึ้นราคาน้ำมันที่รู้สึกว่าช่วงนี้ขยับขึ้นราคาบ่อยมาก วันนี้เรามีเคล็ดลับประหยัดน้ำมันมาฝาก 1.เติมน้ำมันแต่พอดีอย่าล้น เพ...

อ่านต่อ...

ขจัด 9 คราบบนเสื้อผ้า

News image

เรื่อง การซักเสื้อผ้าปกติเป็นหน้าที่ของสาวๆ ทั้งไม่โสดและโสดสนิท ซึ่งถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีเครื่องซักผ้ามาอำนวยความสะดวกให้แล้ว แต่ปัญหาของคราบฝ...

อ่านต่อ...

อันตรายของความผอม!

News image

บางคนซีเรียสกับน้ำหนักตัวจนเกินไป ถึงกับต้องล้วงคอเพื่อให้อาเจียนเอาอาหารที่เพิ่งทานเข้าไปออกมา หรือที่เรียกว่า โรคบูลิเมีย เนอร์โวซา ขณะที่บางราย...

อ่านต่อ...

ทำไมต้องอยู่ไฟหลังคลอด

News image

การอยู่ไฟหลังคลอด แม้จะเคยได้ยินจากญาติผู้ใหญ่แต่ก็ไม่รู้ถึงความสำคัญ ทำให้ละเลยที่จะปฏิบัติตามแม้ว่าทั้งศาสตร์แผนจีนหรือแผนไทยต่างก็เห็นตรง กันเร...

อ่านต่อ...

โรคที่มากับแดด

News image

  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ ในแถบโซนของการมีแสงอาทิตย์เกือบตลอดทั้งปี คนไทยจะชินกับอากาศร้อนและการมีเหงื่อออกเกือบตลอดทั้งวัน ดังนั้นในครอ...

อ่านต่อ...

"กินให้เหมาะ" บรรเทาอาการเจ็บป่วยยามท้อง

News image

ท้องที่โตขึ้นทุกวัน มักพาเอาอาการอีกหลายอย่างมาเยือนคุณแม่ เช่น ปวดหลัง ตะคริว ท้องผูก ฯลฯ แต่อย่าเพิ่งตกใจไป เพียงแค่เลือกกินอาหารที่มีคุณค่าและ...

อ่านต่อ...

"กุยช่าย"บำรุงน้ำนมแม่

News image

กุยช่าย หรือดอกไม้กวาด เป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ 30-45 ซม. มีเหง้าเล็กและแตกกอ ใบแบน เรียงสลับ รูปขอบขนาน โคนเป็นกาบบางซ้อนสลับกัน ช่อดอกแบบซี่ร่ม...

อ่านต่อ...

ทำไมไม่สบายต้องให้น้ำเกลือ

News image

ปกติแล้วร่างกายของคนเราจะเสียน้ำออกไปจากร่างกาย โดยการขับถ่ายเป็นน้ำปัสสาวะ หรือเป็นเหงื่อ หรือเป็นไอน้ำออกมาทางลมหายใจ รวมแล้วจะมีน้ำที่ขับออกมาจ...

อ่านต่อ...

ดื่มน้ำเย็นหลังอาหาร เสี่ยงมะเร็งลำไส้

News image

หลายคนๆเคยชินกับการดื่มเครื่องดื่มเย็นๆหลังจากรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชาเพราะเชื่อกันว่า สามารถขจัดไขมันและแก้...

อ่านต่อ...

น้ำอัดลม ทำลายกระดูก

News image

โรคกระดูกพรุน คือโรคที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลงเรื่อยๆ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโครงสร้างของกระดูก ซึ่งมีผลทำให้กระดูก ไม่สาม...

อ่านต่อ...

น้ำผลไม้ ทำให้ร่างกาย ดูดซึมยาได้ไม่ดี

News image

ผลการศึกษาของแคนาดา พบว่า น้ำผลไม้บางชนิด เช่น น้ำส้ม น้ำแอปเปิล และน้ำเกรพฟรุต อาจไปขัดขวางกระบวนการดูดซึมยาในร่างกาย ทำให้ยาที่กินเข้าไปรักษ...

อ่านต่อ...