ข่าวดีสำหรับผู้ต้องการคาเฟอินทุกวัน การดื่มกาแฟวันละถ้วยต่อวันไม่ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น นักวิทยาศาสตร์บ้างคนให้คำแนะนำว่าการดื่มกาแฟจะมีผลต่อความดันโลหิตซึ่งจะ เชื่อมโยงกับโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดในสมองอุตันที่ทำให้ให้อายุขั้ยสั้น
แต่ผลรายงานของอเมริกาที่มีอย่างกว้างขว้างแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ดื่มกาแฟทุกวันไม่เลวร้ายกว่าผู้ที่ดื่มกาแฟไม่บ่อย นักวิจัยรวบรวมการศึกษาค้นคว้าจาก 6 การศึกษา ครอบคลุม 170,000 คน ในคำถามเกี่ยวกับปริมาณการดื่มกาแฟในแต่ละวันของแต่ละคนต่อจากนั้ก็ติดดตาม กลุ่มศึกษาไปอีก 33 ปี สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ในวารสารคลินิคโภชนาการอเมริกา ประมาณหนึ่งในห้าความดันโลหิตสูงที่จะเปลี่ยนแปลง พบว่าความดันโลหิตของผู้ที่ดื่มกาแฟมากกว่า 5 ถ้วยต่อวันเทียบกับผู้ที่ดื่มน้อยมากไม่ต่างกัน
แต่หนึ่งในทีมวิจัย ลีอิว ฉิน จากมหาวิทยาลัยหลุยเซียน่า กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มกาแฟและความดันโลหิตสูงมีความซับซ้อนซึ่งเป็นไป ได้ว่ามันจะไม่ส่งผลแบบเดียวกันทุกคน ผู้ที่มีภูมิหลังของพันธุ์กรรมที่แตกต่างกันมีปฏิกิริยาตอบสนองกับกาแฟที่ แตกต่างกันเช่นกัน