ระกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2558 ระดับประถม
บุคลากร
ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจ
คุณพอใจกับการบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางมากน้อยเพียงใด
 
Login เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมัน
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday200
mod_vvisit_counterYesterday258
mod_vvisit_counterThis week1376
mod_vvisit_counterLast week1797
mod_vvisit_counterThis month6045
mod_vvisit_counterLast month9191
mod_vvisit_counterAll days398400

PostHeaderIcon ระกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2558 ระดับประถม

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2558 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง  

ที่ 

โรงเรียน 

1

โรงเรียนพินิจวิทยา

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2

โรงเรียนอนุบาลแพร่

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

3

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

4

โรงเรียนใบบุญลำพูน

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

5

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

6 

โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2558 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง  

ที่ 

โรงเรียน 

7

โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์)

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

8

โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

9

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

10

โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

11

โรงเรียนเคนมัธยมวิทยา

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

12

โรงเรียนอนุบาลเกาะคา

(น้ำตาลอนุเคราะห์) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง  

ที่ 

โรงเรียน 

 

1

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน

อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

2

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

3

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 

4

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

5

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

6 

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง  

ที่ 

โรงเรียน 

 

7

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

 

8

โรงเรียนวิชชานารี

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

9

โรงเรียนจักรคำคณาทร

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

10

โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 

11

โรงเรียนบ้านหลวง

อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

 

12

โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง  

ที่ 

โรงเรียน 

 

13

โรงเรียนแม่มอกวิทยา

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 

14

โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

15

โรงเรียนนาน้อย

อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

 

16

โรงเรียนอนุบาลเกาะคา

(น้ำตาลอนุเคราะห์)

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

17

โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

18

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง  

ที่ 

โรงเรียน 

 

19

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่

 

20

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง

 

21

โรงเรียนไตรภพวิทยา

อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

 

22

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง

 

23

โรงเรียนน้ำดิบวิทยา

อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน

 

24

โรงเรียนมัธยมวิทยา

อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง  

ที่ 

โรงเรียน 

25

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

26

โรงเรียนจิตราวิทยา

อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

27

 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง  

ที่ 

โรงเรียน 

 

1

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

2

โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

 

3

โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน

 

4

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

5

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง  

ที่ 

โรงเรียน 

 

7

โรงเรียนวิชชานารี

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

8

โรงเรียนบ้านหลวง

อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

 

9

โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 

10

โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง

 

11

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง

12

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2558 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง  

ที่ 

โรงเรียน 

 

13

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง

 

14

โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 

15

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่

 

16

โรงเรียนมัธยมวิทยา อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

prev
next

ผลวิจัยใหม่ !! การดื่มกาแฟไม่มีผลต่อความดันโลหิตสูง

News image

ข่าวดีสำหรับผู้ต้องการคาเฟอินทุกวัน การดื่มกาแฟวันละถ้วยต่อวันไม่ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น นักวิทยาศาสตร์บ้างคนให้คำแนะนำว่าการดื่มกาแฟจะมีผลต่อค...

อ่านต่อ...

หากลิฟท์ตก...จะทำอย่างไร

News image

ใครที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรืออพาร์ทเมนท์แล้วต้องใช้ลิฟท์ขึ้นๆลงๆอยู่บ่อยๆ คงต้องเคยเจอประสบการณ์ลิฟท์ค้างมาไม่มากก็น้อย ลิฟท์ค้างไม่ค่อยเท่าไหร่…แต...

อ่านต่อ...

วิธีประหยัดน้ำมันที่ได้ผล

News image

หลายคนอาจกำลังปวดหัวกับการขึ้นราคาน้ำมันที่รู้สึกว่าช่วงนี้ขยับขึ้นราคาบ่อยมาก วันนี้เรามีเคล็ดลับประหยัดน้ำมันมาฝาก 1.เติมน้ำมันแต่พอดีอย่าล้น เพ...

อ่านต่อ...

ขจัด 9 คราบบนเสื้อผ้า

News image

เรื่อง การซักเสื้อผ้าปกติเป็นหน้าที่ของสาวๆ ทั้งไม่โสดและโสดสนิท ซึ่งถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีเครื่องซักผ้ามาอำนวยความสะดวกให้แล้ว แต่ปัญหาของคราบฝ...

อ่านต่อ...

อันตรายของความผอม!

News image

บางคนซีเรียสกับน้ำหนักตัวจนเกินไป ถึงกับต้องล้วงคอเพื่อให้อาเจียนเอาอาหารที่เพิ่งทานเข้าไปออกมา หรือที่เรียกว่า โรคบูลิเมีย เนอร์โวซา ขณะที่บางราย...

อ่านต่อ...

ทำไมต้องอยู่ไฟหลังคลอด

News image

การอยู่ไฟหลังคลอด แม้จะเคยได้ยินจากญาติผู้ใหญ่แต่ก็ไม่รู้ถึงความสำคัญ ทำให้ละเลยที่จะปฏิบัติตามแม้ว่าทั้งศาสตร์แผนจีนหรือแผนไทยต่างก็เห็นตรง กันเร...

อ่านต่อ...

โรคที่มากับแดด

News image

  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ ในแถบโซนของการมีแสงอาทิตย์เกือบตลอดทั้งปี คนไทยจะชินกับอากาศร้อนและการมีเหงื่อออกเกือบตลอดทั้งวัน ดังนั้นในครอ...

อ่านต่อ...

"กินให้เหมาะ" บรรเทาอาการเจ็บป่วยยามท้อง

News image

ท้องที่โตขึ้นทุกวัน มักพาเอาอาการอีกหลายอย่างมาเยือนคุณแม่ เช่น ปวดหลัง ตะคริว ท้องผูก ฯลฯ แต่อย่าเพิ่งตกใจไป เพียงแค่เลือกกินอาหารที่มีคุณค่าและ...

อ่านต่อ...

"กุยช่าย"บำรุงน้ำนมแม่

News image

กุยช่าย หรือดอกไม้กวาด เป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ 30-45 ซม. มีเหง้าเล็กและแตกกอ ใบแบน เรียงสลับ รูปขอบขนาน โคนเป็นกาบบางซ้อนสลับกัน ช่อดอกแบบซี่ร่ม...

อ่านต่อ...

ทำไมไม่สบายต้องให้น้ำเกลือ

News image

ปกติแล้วร่างกายของคนเราจะเสียน้ำออกไปจากร่างกาย โดยการขับถ่ายเป็นน้ำปัสสาวะ หรือเป็นเหงื่อ หรือเป็นไอน้ำออกมาทางลมหายใจ รวมแล้วจะมีน้ำที่ขับออกมาจ...

อ่านต่อ...

ดื่มน้ำเย็นหลังอาหาร เสี่ยงมะเร็งลำไส้

News image

หลายคนๆเคยชินกับการดื่มเครื่องดื่มเย็นๆหลังจากรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชาเพราะเชื่อกันว่า สามารถขจัดไขมันและแก้...

อ่านต่อ...

น้ำอัดลม ทำลายกระดูก

News image

โรคกระดูกพรุน คือโรคที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลงเรื่อยๆ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโครงสร้างของกระดูก ซึ่งมีผลทำให้กระดูก ไม่สาม...

อ่านต่อ...

น้ำผลไม้ ทำให้ร่างกาย ดูดซึมยาได้ไม่ดี

News image

ผลการศึกษาของแคนาดา พบว่า น้ำผลไม้บางชนิด เช่น น้ำส้ม น้ำแอปเปิล และน้ำเกรพฟรุต อาจไปขัดขวางกระบวนการดูดซึมยาในร่างกาย ทำให้ยาที่กินเข้าไปรักษ...

อ่านต่อ...