หน้าหลัก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง แหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=frontpage Sat, 19 Jan 2019 05:52:08 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th กิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2562 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1785:-2562&catid=30:newspub&Itemid=77 ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2562

]]>
frontpage Mon, 07 Jan 2019 05:08:15 +0000
ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1777:2018-07-31-11-45-47&catid=30:newspub&Itemid=77

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

]]>
frontpage Tue, 31 Jul 2018 11:45:47 +0000
ศว.ลำปาง เชิญชวนสถานศึกษา หน่วยงาน และภาคประชาชน ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เนื่องในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศา http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1775:2018-07-24-02-29-50&catid=30:newspub&Itemid=77  

 

ศว.ลำปาง เชิญชวนสถานศึกษา หน่วยงาน และภาคประชาชน ชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เนื่องในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 (Science Film Festival 2018)

พบกันอีกครั้งกับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 (Science Film Festival 2018) เรามอบความรู้คู่ความบันเทิง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน- 23 ธันวาคม 2561 สำหรับสถานศึกษาใดที่สนใจ ติดต่อ คุณครูประทุม โพธิ์งาม หรือนางนิธินาถ นันตา โทร.054230855 ต่อ16

]]>
frontpage Tue, 24 Jul 2018 02:29:50 +0000
ศว.จัดค่าย สนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์ http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1771:2018-07-04-10-45-06&catid=48:activity&Itemid=100

ศว.จัดค่าย สนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดค่ายวิทยาศาสตร์ "สนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 36 คนโดยนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมความรู้ที่น่าสนใจทำให้นักเรียนได้สนุกสนานเพลิดเพลิน ประกอบไปด้วย กิจกรรมสุริยันจันทรา Where are you คุณอยู่ที่นี่ ลูกลมลอยลม หอคอยหลอด และจรวดทะยานฟ้า นักเรียนได้คิดลงมือทำด้วยตนเอง ที่สามารถนำไปใช้ในการรเรียนการสอนได้
]]>
frontpage Wed, 04 Jul 2018 10:45:06 +0000
ศว.ลำปาง จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show ประจำปี 2561 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1774:--science-show--2561&catid=30:newspub&Itemid=77

ศว.ลำปาง จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show ประจำปี 2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show ประจำปี 2561 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ ณ อบจ.ลำปาง โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมการประกวดอย่างคับคั่งผลการประกวดมีดังนี้

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนไตรภพวิทยา
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนไตรภพวิทยา
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนแม่มอกวิทยา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล และโรงเรียนที่ชนะเลิศที่จะได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศต่อไป

]]>
frontpage Tue, 24 Jul 2018 02:25:12 +0000
ศว.ลำปางจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.ระดับภาคเหนือตอนบน http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1773:2018-07-24-02-23-25&catid=48:activity&Itemid=100

ศว.ลำปางจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.ระดับภาคเหนือตอนบน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 มีการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการอนุรักษ์และการใช้พลังงานไฟฟ้า ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ ณ อบจ.ลำปาง สนับสนุนรางวัลโดย กฟผ.แห่งประเทศไทย ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลที่1และ2 จะได้ไปประกวดแข่งขันระดับประเทศต่อที่ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยผลการประกวดมีดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ คือ โครงงาน เรื่อง เครื่องสูบน้ำประหยัดพลังงาน จาก กศน.อำเภอเมืองน่าน จ.น่าน

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โครงงาน เรื่อง ธนาคารน้ำใต้ดิน จาก กศน.อำเภอท่าวังผา จ.น่าน

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โครงงาน เรื่อง เครื่องกวนผลไม้เอนกประสงค์ จาก กศน.อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง

4. รางวัลชมเชย 5 รางวัลดังนี้ 4.1โครงงาน เรื่อง ตู้อบความร้อน จาก กศน.อำเภอเมืองลำพูน จ.ลำพูน
4.2โครงงาน เรื่อง จักรยานปั๊มน้ำประหยัดพลังงาน จาก กศน.อำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง
4.3 โครงงาน เรื่อง เตาปิ้งย่างไร้ควันประหยัดพลังงาน จาก กศน.อำภอเมืองลำพูน จ.ลำพูน
4.4 โครงงาน เรื่อง จักรยานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานจลน์ จาก กศน.อำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย
4.5 โครงงาน เรื่อง ปั๊มน้ำพอเพียง จาก กศน.อำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง
ในการแข่งขันครั้งนี้มีกศน.ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 11 ทีมด้วยกัน

]]>
frontpage Tue, 24 Jul 2018 02:23:25 +0000
ศว.ลำปางร่วมกับ อบจ.ลำปางจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์” http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1772:---science-variety-&catid=48:activity&Itemid=100

ศว.ลำปางร่วมกับ อบจ.ลำปางจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์” 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มีพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์” โดยนางสาวมลิสา เนตรสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง กล่าวรายงานต่อนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างจังหวัด และหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมในพิธีเปิดอย่างคับคั่ง


โดยในปี พ.ศ. 2561 จะเป็นวาระครบรอบ 150 ปี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 โดยในหลวงรัชกาลที่ 4 ทรงคำนวณและพยากรณ์ปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า 2 ปี ได้อย่างแม่นยำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ได้ร่วมกันจัดงาน “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

และเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่มีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือเรียกว่า การก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” โดยเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา ในทุกมิติ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย เป็นการเสริมสร้างบุคลากรของประเทศให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ในระดับโรงเรียนให้เข้มข้นขึ้น และนำมาไปใช้ได้จริงมากขึ้น อีกทั้งให้รวบรวมผลงาน ของนักเรียน ที่ได้รับรองคุณภาพ มาเผยแพร่ ขยายผลเป็นกรณีศึกษาให้เยาวชนได้เข้าถึงได้ง่าย รวมทั้ง นำผลงานไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ และยกระดับขีดความสามารถในการผลิต 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. การประกวด Science Show ระดับภาคเหนือตอนบน การแสดงนิทรรศการมีชีวิต “คราส” Live Exibition การแสดงท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ นิทรรศการด้านเทคโนโลยีการบิน เทคโนโลยีอวกาศ การสาธิตนวตกรรมการกู้ภัย การพยากรณ์อากาศ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย จากศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ สถานีดาวเทียมจุฬาภรณ์ Gistda พลังงานจังหวัดลำปาง สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดลำปาง ปภ.เขต10 TOT True move ม.ราชภัฏลำปาง และหน่วยงานอื่นอีกมากมาย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเด็ก เยาวชน และประชาชน จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คน.

]]>
frontpage Tue, 24 Jul 2018 02:20:20 +0000
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1770:-2561&catid=40:2011-06-17-08-36-29&Itemid=50 frontpage Wed, 04 Jul 2018 02:33:43 +0000 ประกาศรับสมัครนักวิชาการศึกษา http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1760:2018-06-22-07-47-07&catid=30:newspub&Itemid=77 frontpage Fri, 22 Jun 2018 07:47:07 +0000 ศว.ลำปาง ขอเชิญโรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียนเข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/index.php?option=com_content&view=article&id=1757:-science-show&catid=30:newspub&Itemid=77

 

ศว.ลำปาง ขอเชิญโรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียนเข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
รายละเอียดเพิ่มเติม

]]>
frontpage Wed, 13 Jun 2018 02:14:18 +0000