test
บุคลากร
ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจ
คุณพอใจกับการบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางมากน้อยเพียงใด
 
Login เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมัน
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday91
mod_vvisit_counterYesterday90
mod_vvisit_counterThis week485
mod_vvisit_counterLast week987
mod_vvisit_counterThis month3749
mod_vvisit_counterLast month3390
mod_vvisit_counterAll days219567
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โทรศัพท์ : 0-5423-0855 / โทรสาร : 0-5423-0857 / E-mail : lpsci@hotmail.com

http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8492406_main_187.jpglink
http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8112822_main_184.jpglink
http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/43420461_gallery_main_456.jpglink
http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/31967114_gallery_main_76.jpglink
http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3548001_main_176.jpglink

ค่ายวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายให้ผู้รับบริการเกิดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน ...อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้จาการทดลองในห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติจริง โดยจะมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้แนะนำวิธีการทดลองหรือการฝึกปฏิบัติควบคุม ...อ่านเพิ่มเติม

ฐานการเรียนรู้

เป็นการจัดแสดงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผ่านนิทรรศการสื่อประสม ที่ทันสมัย น่าสนใจ ทั้งสื่อแสงสีเสียง ซึ่งผู้ชมจะได้รับทั้งความสนุกสนานไปพร้อมสาระความรู้ ...อ่านเพิ่มเติม

นิทรรศการเคลื่อนที่

เป็นกิจกรรมที่เคลื่อนที่ออกไปให้บริการตามความต้องการของหน่วยงานและสถาน ศึกษาต่างๆ ที่ขอรับบริการโดยใช้รถนิทรรศการเคลื่อนที่ ...อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประกวดและแข่งขัน

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะด้านวิทยาศาสตร์ อธิบายหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ...อ่านเพิ่มเติม

ค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ นิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมประกวดและแข่งขัน

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดค่ายสนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์ แก่คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 295 คน ครู 40 คน จากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ได้ทำกิจกรรมครอบครัวดวงอาทิตย์ พรานล่าเหยื่อ สิงเล็กๆที่เรียกว่า และจรวดทะยานฟ้า ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และให้ความสนใจ และเกิดความสนุกสนาน ตลอดจนนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานการทำจรวดขวดน้ำเพื่อแข่งขันกับเพื่อนๆและช่วยเหลือซึ่งกัน ความรู้ที่ได้ก็ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

 

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดค่ายสนุกคิดส์กับวิทยาศาสตร์ แก่คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 31 คน ครู 3 คน จากโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหล่าย ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ได้ทำกิจกรรมจรวดลูกโป่ง ครอบครัวดวงอาทิตย์ สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าแมลง ลูกกลมลอยลม ดอกไม้..สีสันที่สวยงาม หวายเบาๆ วิทยาตาสว่าง และจรวดทะยานฟ้า ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และให้ความสนใจ และเกิดความสนุกสนาน ตลอดจนนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานการทำจรวดขวดน้ำเพื่อแข่งขันกับเพื่อนๆและช่วยเหลือซึ่งกัน ความรู้ที่ได้ก็ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปริ้นรอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2558 ภายในงานมีการจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางได้นำนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ เกมวิทยาศาสตร์ รถนิทรรศการเคลื่อนที่ และการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ไปจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจนิทรรศการทางศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 นายจำเริญ มูลฟอง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์กัลยา หอมดี หัวหน้าส่วนส่งเสริมบริการและวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมประชุมเตรียมการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่11 เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานและหารือ โดยจัดขึ้นที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรุงเทพฯ

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ "สายใยรักจากรุ่นพี่ สร้างน้องดีสู่สังคม" ของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมดีดี ที่รุ่นพี่สภาเด็กและเยาวชนได้มอบและถ่ายทอดแก่รุ่นน้อง เพื่อให้รุ่นน้องได้เป็นกำลังในการทำงานเพื่อเด็กและเยาวชน เป็นอีกหนึ่งกำลังในการพัฒนาสังคม ในการนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางได้นำนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เกมวิทยาศาสตร์ ไปให้ความรู้แก่น้องๆ เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งน้องให้ความสนใจเป็นอย่างมากและสนุกสนานกับเกมวิทยาศาสตร์

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2

วิทยาศาสตร์น่ารู้
prev
next

ของหวานทำให้ฟันผุได้อย่างไร ?

News image

น้ำตาลทำให้เกิดโรคฟันผุและโรคเหงือก แต่ปริมาณยังสำคัญน้อยกว่าจำนวนครั้งที่รับประทานเข้าไป ฉะนั้นการประนีประนอมระหว่างการตามใจตัวเองกับการป้องกันฟั...

อ่านต่อ...

ถุงน้ำ ไล่แมลงได้จริงหรือ

News image

หลักการใช้ถุงน้ำพลาสติกใสใส่น้ำมัดให้ตึง ผูกห้อยแขวนไว้ไล่แมลงวันนี้ ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และการใช้ประสาทรับภาพในการมองเห็นของตาแมลงวันมาผ...

อ่านต่อ...

ควันธูป ภัยร้ายใกล้ตัว

News image

ธูปทำมาจากขี้เลื่อย กาว น้ำมันหอมสกัดจากพืช ใบไม้ เปลือกไม้ รากไม้ เมล็ดพืช เรซิน และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมพอกอยู่บนก้านไม้ ธูปมีหลายรูป...

อ่านต่อ...

กล้วยสารพัดประโยชน์

News image

กล้วยหอมมีสารน้ำตาลอยู่ 3 ชนิดคือ ซุคโคส ฟรุคโตสและกลูโคส (sucrose, fructose and glucose) รวมทั้งเส้นใยอาหาร มันจะให้พลังงานแก่ร่างกายพร้อมนำไปใช้...

อ่านต่อ...

การพาสเจอร์ไรส์

News image

การพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurization)คือ การถนอมอาหารชั่วคราววิธีหนึ่ง โดยใช้ความร้อนในอุณหภูมิระหว่าง 60 - 80 องศาเซลเซียส ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้จุลิ...

อ่านต่อ...

ลูกชิมแปนซี ความจำดีกว่าคน

News image

อย่าดูหมิ่นความสามารถทางสมองของชิมแปนซี นักวิทยาศาสตร์ ญี่ปุ่นทดลองแล้ว พบว่ามันมีความทรงจำเชิงภาพถ่ายที่ดีเป็นพิเศษเอาชนะนักศึกษามหาวิทยาลัยได้...

อ่านต่อ...
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
prev
next

ผลวิจัยใหม่ !! การดื่มกาแฟไม่มีผลต่อความดันโลหิตสูง

News image

ข่าวดีสำหรับผู้ต้องการคาเฟอินทุกวัน การดื่มกาแฟวันละถ้วยต่อวันไม่ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น นักวิทยาศาสตร์บ้างคนให้คำแนะนำว่าการดื่มกาแฟจะมีผลต่อค...

อ่านต่อ...

หากลิฟท์ตก...จะทำอย่างไร

News image

ใครที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรืออพาร์ทเมนท์แล้วต้องใช้ลิฟท์ขึ้นๆลงๆอยู่บ่อยๆ คงต้องเคยเจอประสบการณ์ลิฟท์ค้างมาไม่มากก็น้อย ลิฟท์ค้างไม่ค่อยเท่าไหร่…แต...

อ่านต่อ...

วิธีประหยัดน้ำมันที่ได้ผล

News image

หลายคนอาจกำลังปวดหัวกับการขึ้นราคาน้ำมันที่รู้สึกว่าช่วงนี้ขยับขึ้นราคาบ่อยมาก วันนี้เรามีเคล็ดลับประหยัดน้ำมันมาฝาก 1.เติมน้ำมันแต่พอดีอย่าล้น เพ...

อ่านต่อ...

ขจัด 9 คราบบนเสื้อผ้า

News image

เรื่อง การซักเสื้อผ้าปกติเป็นหน้าที่ของสาวๆ ทั้งไม่โสดและโสดสนิท ซึ่งถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีเครื่องซักผ้ามาอำนวยความสะดวกให้แล้ว แต่ปัญหาของคราบฝ...

อ่านต่อ...

อันตรายของความผอม!

News image

บางคนซีเรียสกับน้ำหนักตัวจนเกินไป ถึงกับต้องล้วงคอเพื่อให้อาเจียนเอาอาหารที่เพิ่งทานเข้าไปออกมา หรือที่เรียกว่า โรคบูลิเมีย เนอร์โวซา ขณะที่บางราย...

อ่านต่อ...

ทำไมต้องอยู่ไฟหลังคลอด

News image

การอยู่ไฟหลังคลอด แม้จะเคยได้ยินจากญาติผู้ใหญ่แต่ก็ไม่รู้ถึงความสำคัญ ทำให้ละเลยที่จะปฏิบัติตามแม้ว่าทั้งศาสตร์แผนจีนหรือแผนไทยต่างก็เห็นตรง กันเร...

อ่านต่อ...

โรคที่มากับแดด

News image

  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ ในแถบโซนของการมีแสงอาทิตย์เกือบตลอดทั้งปี คนไทยจะชินกับอากาศร้อนและการมีเหงื่อออกเกือบตลอดทั้งวัน ดังนั้นในครอ...

อ่านต่อ...

"กินให้เหมาะ" บรรเทาอาการเจ็บป่วยยามท้อง

News image

ท้องที่โตขึ้นทุกวัน มักพาเอาอาการอีกหลายอย่างมาเยือนคุณแม่ เช่น ปวดหลัง ตะคริว ท้องผูก ฯลฯ แต่อย่าเพิ่งตกใจไป เพียงแค่เลือกกินอาหารที่มีคุณค่าและ...

อ่านต่อ...

"กุยช่าย"บำรุงน้ำนมแม่

News image

กุยช่าย หรือดอกไม้กวาด เป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ 30-45 ซม. มีเหง้าเล็กและแตกกอ ใบแบน เรียงสลับ รูปขอบขนาน โคนเป็นกาบบางซ้อนสลับกัน ช่อดอกแบบซี่ร่ม...

อ่านต่อ...

ทำไมไม่สบายต้องให้น้ำเกลือ

News image

ปกติแล้วร่างกายของคนเราจะเสียน้ำออกไปจากร่างกาย โดยการขับถ่ายเป็นน้ำปัสสาวะ หรือเป็นเหงื่อ หรือเป็นไอน้ำออกมาทางลมหายใจ รวมแล้วจะมีน้ำที่ขับออกมาจ...

อ่านต่อ...

ดื่มน้ำเย็นหลังอาหาร เสี่ยงมะเร็งลำไส้

News image

หลายคนๆเคยชินกับการดื่มเครื่องดื่มเย็นๆหลังจากรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชาเพราะเชื่อกันว่า สามารถขจัดไขมันและแก้...

อ่านต่อ...

น้ำอัดลม ทำลายกระดูก

News image

โรคกระดูกพรุน คือโรคที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลงเรื่อยๆ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโครงสร้างของกระดูก ซึ่งมีผลทำให้กระดูก ไม่สาม...

อ่านต่อ...

น้ำผลไม้ ทำให้ร่างกาย ดูดซึมยาได้ไม่ดี

News image

ผลการศึกษาของแคนาดา พบว่า น้ำผลไม้บางชนิด เช่น น้ำส้ม น้ำแอปเปิล และน้ำเกรพฟรุต อาจไปขัดขวางกระบวนการดูดซึมยาในร่างกาย ทำให้ยาที่กินเข้าไปรักษ...

อ่านต่อ...
ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด แหล่งข่าว นสพ.คอม
Norsorpor.com - นวัตกรรม