test
บุคลากร
ป้ายโฆษณา
แบบสำรวจ
คุณพอใจกับการบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางมากน้อยเพียงใด
 
Login เจ้าหน้าที่สมาชิกออนไลน์
เรามี 103 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมัน
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday26
mod_vvisit_counterYesterday10
mod_vvisit_counterThis week36
mod_vvisit_counterLast week193
mod_vvisit_counterThis month365
mod_vvisit_counterLast month2174
mod_vvisit_counterAll days276143
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โทรศัพท์ : 0-5423-0855 / โทรสาร : 0-5423-0857 / E-mail : lampangsci@gmail.com ID line : lpsci , facebook : พิมพ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8492406_main_187.jpglink
http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/8112822_main_184.jpglink
http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/43420461_gallery_main_456.jpglink
http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/31967114_gallery_main_76.jpglink
http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3548001_main_176.jpglink

ค่ายวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายให้ผู้รับบริการเกิดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน ...อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

การเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้จาการทดลองในห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติจริง โดยจะมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้แนะนำวิธีการทดลองหรือการฝึกปฏิบัติควบคุม ...อ่านเพิ่มเติม

ฐานการเรียนรู้

เป็นการจัดแสดงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผ่านนิทรรศการสื่อประสม ที่ทันสมัย น่าสนใจ ทั้งสื่อแสงสีเสียง ซึ่งผู้ชมจะได้รับทั้งความสนุกสนานไปพร้อมสาระความรู้ ...อ่านเพิ่มเติม

นิทรรศการเคลื่อนที่

เป็นกิจกรรมที่เคลื่อนที่ออกไปให้บริการตามความต้องการของหน่วยงานและสถาน ศึกษาต่างๆ ที่ขอรับบริการโดยใช้รถนิทรรศการเคลื่อนที่ ...อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประกวดและแข่งขัน

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะด้านวิทยาศาสตร์ อธิบายหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ...อ่านเพิ่มเติม

ค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ฐานการเรียนรู้ นิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมประกวดและแข่งขัน

 • เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดค่าย "วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์" แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริม จังหวัดลำปาง โดยให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ มีกิจกรรมดูดาวจากท้องฟ้าจริง ให้นักเรียนสามารถนำทักษะประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต การพยากรณ์จากท้องฟ้า การเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ ทำให้นักเรียนตื่นตาตื่นใจและเพลิดเพลินสนุกสนานกับการดูดาว ตลอดจนนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้
 •  

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16,23 กรกฎาคม 2560 และ 6 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการเสริมความรู้ผ่านการจัดกิจกรรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ดาราศาสตร์เพื่อชีวิต และอาชีพช่างไฟฟ้า สารเพื่อชีวิต ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ และสารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครูและนักศึกษา กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดขึ้น ณ หอประชุมอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
   


  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดค่ายวิทยาศาสตร์ "อัจฉริยะทักษะวิทยาศาสตร์" แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวน 65 คน ซึ่งได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ทรัพย์ในดินสินในสวน แลกน้ำแลกใจ สุริยันจันทรา ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ และสิงห์เจ้าสนาม เป็นต้น โดยนักเรียนได้สนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมการชมนิทรรศการภายใน ก่อให้เกิด การคิด การลงมือปฏิบัติร่วมกันในหมู่คณะ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
   

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นางสาวมลิสา เนตรสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต้อนรับและเปิดค่ายวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 276 คน ในการเข้าค่ายเรียนรู้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ประกอบด้วย ครอบครัวดวงอาทิตย์ ลูกกลมลอยลม เมฆมาจากไหน และจรวดทะยานฟ้า นักเรียนร่วมกิจกรรมและสนุกสนานกับกิจกรรม เกิดการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติและความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

   

  วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้แก่นักเรียนในเขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วย
  โรงเรียนบ้านวังดิน จำนวน 184 คน
  โรงเรียนบ้านผาลาด จำนวน 45 คน
  โรงเรียนบ้านปางส้าน จำนวน 75 คน
  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ จำนวน 267 คน
  จำนวน 571 คน
  โดยได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ไปให้ความรู้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เช่น รักเราไร้ควัน , เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่างกายผ่านกระเป๋าเคลื่อนที่ SEX วันรุ่นเลือกได้ , ส่องกล้องจุลทรรศน์ , ภาพติดตา และจรวดขวดน้ำ นักเรียนสนุกสนานและร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี เป็นความรู้ที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน ได้คิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานและสร้างความสามัคคีระหว่างพี่น้องในโรงเรียนด้วย

   

  << เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

  หน้า 1 จาก 2

  วิทยาศาสตร์น่ารู้
  prev
  next

  ของหวานทำให้ฟันผุได้อย่างไร ?

  News image

  น้ำตาลทำให้เกิดโรคฟันผุและโรคเหงือก แต่ปริมาณยังสำคัญน้อยกว่าจำนวนครั้งที่รับประทานเข้าไป ฉะนั้นการประนีประนอมระหว่างการตามใจตัวเองกับการป้องกันฟั...

  อ่านต่อ...

  ควันธูป ภัยร้ายใกล้ตัว

  News image

  ธูปทำมาจากขี้เลื่อย กาว น้ำมันหอมสกัดจากพืช ใบไม้ เปลือกไม้ รากไม้ เมล็ดพืช เรซิน และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมพอกอยู่บนก้านไม้ ธูปมีหลายรูป...

  อ่านต่อ...

  กล้วยสารพัดประโยชน์

  News image

  กล้วยหอมมีสารน้ำตาลอยู่ 3 ชนิดคือ ซุคโคส ฟรุคโตสและกลูโคส (sucrose, fructose and glucose) รวมทั้งเส้นใยอาหาร มันจะให้พลังงานแก่ร่างกายพร้อมนำไปใช้...

  อ่านต่อ...

  การพาสเจอร์ไรส์

  News image

  การพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurization)คือ การถนอมอาหารชั่วคราววิธีหนึ่ง โดยใช้ความร้อนในอุณหภูมิระหว่าง 60 - 80 องศาเซลเซียส ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้จุลิ...

  อ่านต่อ...

  ลูกชิมแปนซี ความจำดีกว่าคน

  News image

  อย่าดูหมิ่นความสามารถทางสมองของชิมแปนซี นักวิทยาศาสตร์ ญี่ปุ่นทดลองแล้ว พบว่ามันมีความทรงจำเชิงภาพถ่ายที่ดีเป็นพิเศษเอาชนะนักศึกษามหาวิทยาลัยได้...

  อ่านต่อ...
  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
  prev
  next

  ผลวิจัยใหม่ !! การดื่มกาแฟไม่มีผลต่อความดันโลหิตสูง

  News image

  ข่าวดีสำหรับผู้ต้องการคาเฟอินทุกวัน การดื่มกาแฟวันละถ้วยต่อวันไม่ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น นักวิทยาศาสตร์บ้างคนให้คำแนะนำว่าการดื่มกาแฟจะมีผลต่อค...

  อ่านต่อ...

  หากลิฟท์ตก...จะทำอย่างไร

  News image

  ใครที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรืออพาร์ทเมนท์แล้วต้องใช้ลิฟท์ขึ้นๆลงๆอยู่บ่อยๆ คงต้องเคยเจอประสบการณ์ลิฟท์ค้างมาไม่มากก็น้อย ลิฟท์ค้างไม่ค่อยเท่าไหร่…แต...

  อ่านต่อ...

  วิธีประหยัดน้ำมันที่ได้ผล

  News image

  หลายคนอาจกำลังปวดหัวกับการขึ้นราคาน้ำมันที่รู้สึกว่าช่วงนี้ขยับขึ้นราคาบ่อยมาก วันนี้เรามีเคล็ดลับประหยัดน้ำมันมาฝาก 1.เติมน้ำมันแต่พอดีอย่าล้น เพ...

  อ่านต่อ...

  ขจัด 9 คราบบนเสื้อผ้า

  News image

  เรื่อง การซักเสื้อผ้าปกติเป็นหน้าที่ของสาวๆ ทั้งไม่โสดและโสดสนิท ซึ่งถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีเครื่องซักผ้ามาอำนวยความสะดวกให้แล้ว แต่ปัญหาของคราบฝ...

  อ่านต่อ...

  อันตรายของความผอม!

  News image

  บางคนซีเรียสกับน้ำหนักตัวจนเกินไป ถึงกับต้องล้วงคอเพื่อให้อาเจียนเอาอาหารที่เพิ่งทานเข้าไปออกมา หรือที่เรียกว่า โรคบูลิเมีย เนอร์โวซา ขณะที่บางราย...

  อ่านต่อ...

  ทำไมต้องอยู่ไฟหลังคลอด

  News image

  การอยู่ไฟหลังคลอด แม้จะเคยได้ยินจากญาติผู้ใหญ่แต่ก็ไม่รู้ถึงความสำคัญ ทำให้ละเลยที่จะปฏิบัติตามแม้ว่าทั้งศาสตร์แผนจีนหรือแผนไทยต่างก็เห็นตรง กันเร...

  อ่านต่อ...

  โรคที่มากับแดด

  News image

    ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ ในแถบโซนของการมีแสงอาทิตย์เกือบตลอดทั้งปี คนไทยจะชินกับอากาศร้อนและการมีเหงื่อออกเกือบตลอดทั้งวัน ดังนั้นในครอ...

  อ่านต่อ...

  "กินให้เหมาะ" บรรเทาอาการเจ็บป่วยยามท้อง

  News image

  ท้องที่โตขึ้นทุกวัน มักพาเอาอาการอีกหลายอย่างมาเยือนคุณแม่ เช่น ปวดหลัง ตะคริว ท้องผูก ฯลฯ แต่อย่าเพิ่งตกใจไป เพียงแค่เลือกกินอาหารที่มีคุณค่าและ...

  อ่านต่อ...

  "กุยช่าย"บำรุงน้ำนมแม่

  News image

  กุยช่าย หรือดอกไม้กวาด เป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ 30-45 ซม. มีเหง้าเล็กและแตกกอ ใบแบน เรียงสลับ รูปขอบขนาน โคนเป็นกาบบางซ้อนสลับกัน ช่อดอกแบบซี่ร่ม...

  อ่านต่อ...

  ทำไมไม่สบายต้องให้น้ำเกลือ

  News image

  ปกติแล้วร่างกายของคนเราจะเสียน้ำออกไปจากร่างกาย โดยการขับถ่ายเป็นน้ำปัสสาวะ หรือเป็นเหงื่อ หรือเป็นไอน้ำออกมาทางลมหายใจ รวมแล้วจะมีน้ำที่ขับออกมาจ...

  อ่านต่อ...

  ดื่มน้ำเย็นหลังอาหาร เสี่ยงมะเร็งลำไส้

  News image

  หลายคนๆเคยชินกับการดื่มเครื่องดื่มเย็นๆหลังจากรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชาเพราะเชื่อกันว่า สามารถขจัดไขมันและแก้...

  อ่านต่อ...

  น้ำอัดลม ทำลายกระดูก

  News image

  โรคกระดูกพรุน คือโรคที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลงเรื่อยๆ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะโครงสร้างของกระดูก ซึ่งมีผลทำให้กระดูก ไม่สาม...

  อ่านต่อ...

  น้ำผลไม้ ทำให้ร่างกาย ดูดซึมยาได้ไม่ดี

  News image

  ผลการศึกษาของแคนาดา พบว่า น้ำผลไม้บางชนิด เช่น น้ำส้ม น้ำแอปเปิล และน้ำเกรพฟรุต อาจไปขัดขวางกระบวนการดูดซึมยาในร่างกาย ทำให้ยาที่กินเข้าไปรักษ...

  อ่านต่อ...
  ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด แหล่งข่าว นสพ.คอม
  Norsorpor.com - นวัตกรรม
  isuzu cikarang isuzu cikarang bekasi jakarta isuzu giga isuzu giga isuzu giga isuzu elf isuzu panther Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang isuzu elf isuzu giga elf sparepart isuzu kredit isuzu harga isuzu promo isuzu dealer isuzu isuzu isuzu mobil isuzu bekasi isuzu online isuzu kita promo isuzu promo isuzu isuzu giga isuzu panther isuzu elf paket umroh Resep Masakan Resep Masakan